Seu electrónica

Cobro l'atur, puc mantenir simultàniament dos contractes a temps parcial? Quin seria la quantia i durada de l'atur?

Si compatibilitza treballs a temps parcial per a tres empreses i perd un d'ells, mantenint els altres dos contractes, podrà percebre la prestació per desocupació pel cessament en el treball que perd, sempre que la suma de les jornades de les ocupacions que manté no aconsegueixi la durada de la jornada a temps complet.

Per calcular la quantia de la prestació per desocupació es té en compte la base reguladora; aquesta s'obté dividint entre 180 la suma de cotitzacions realitzades durant els 180 dies anteriors al dia en què s'hagi produït la situació legal de desocupació.

Es tindran en compte les cotitzacions realitzades tant en el treball que perd com en els quals manté.

De la quantia de la prestació resultant es restarà la part proporcional a la jornada de treball que realitzi en les ocupacions que manté.

La durada dependrà dels períodes d'ocupació cotitzats en els sis anys anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació de cotitzar i que no s'hagin tingut en compte per a l'accés a una prestació anterior.

Més informació en: Compatibilitat amb el treball per compte d'altri a temps parcial.