Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Estic cobrant l'atur i vaig rebre una carta en la qual m'indiquen que m'han iniciat un procediment sancionador per incomplir les meves obligacions i una suspensió cautelar del pagament. Què haig de fer?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Si no estàs d'acord amb la infracció que et comuniquen en la carta i la proposta de sanció, pots presentar en l'oficina d'ocupació un escrit d'al·legacions.

Per presentar-ho tens un termini de quinze dies hàbils des de l'endemà a la notificació de la comunicació de la sanció i pots aportar la documentació que consideris oportuna per recolzar les teves al·legacions.

Posteriorment, el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) dictarà una resolució estimant o no aquestes al·legacions.

Contra aquesta resolució, podràs presentar escrit de reclamació prèvia en el termini d'un mes des de la notificació d'aquesta resolució.

Si, finalment, no estàs tampoc d'acord amb la resolució de la reclamació prèvia, podràs interposar una demanda davant el Jutjat social.

En el cas d'estar conforme des del principi amb la infracció i la proposta de sanció, pots deixar transcórrer el termini de quinze dies hàbils esmentat en el primer paràgraf sense presentar al·legacions i esperar al fet que acabi el procediment per resolució administrativa.

Més informació en: Obligacions, infraccions i sancions.