Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Coneix-nos

Coneix-nos

El Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és un organisme autònom adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social. El SEPE, juntament amb els Serveis Públics d'Ocupació de les Comunitats Autònomes, formen el Sistema Nacional d'Ocupació amb la finalitat de contribuir al desenvolupament de la política d'ocupació, gestionar el sistema de protecció per desocupació i garantir la informació sobre el mercat de treball. 

Coneix-nos Tota la informació

Comunicació Institucional

L'interès del ciutadà guia la comunicació institucional del SEPE. Des dels canals institucionals de l'organisme, l'objectiu és reforçar la comunicació amb el públic objectiu, millorar la informació sobre prestacions, serveis i estratègies del SEPE. A més, l'escolta activa de la ciutadania és una de les prioritats de l'organisme per millorar el servei que oferim. 

Comunicació Institucional Tota la informació

L'Observatori de les Ocupacions

En l'Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) analitzem la situació, tendències i necessitats formatives del mercat laboral i propiciar el seu coneixement a entitats, agents socials, institucions i ciutadans. A més, participem en conferències, ponències, jornades i fòrums sobre mercat de treball i col·laborem amb els Serveis Públics d'Ocupació autonòmics i amb altres organismes. 

L'Observatori de les Ocupacions Tota la informació

Estadístiques

En aquest espai pots consultar les estadístiques d'ocupació, contractes i prestacions per desocupació. Des del mes de maig de l'any 2005 , l'estadística d'ocupació es confecciona d'acord a la metodologia establerta en el Sistema d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació. També es troben disponibles les sèries històriques d'ocupació i contractes des d'en: 1996 Moviment Laboral Registrat (MITES). 

Estadístiques Tota la informació

Accions per a la Igualtat de Gènere

La transversalitat de gènere implica actuar sobre procediments i mètodes de treball d'una forma definitiva i no puntual. Des del SEPE s'ha engegat un programa en aquesta matèria decidit a integrar la perspectiva de gènere en les polítiques actives d'ocupació, les quals són un element indispensable per a la consecució de la igualtat real i efectiva.

Accions per a la Igualtat de Gènere Tota la informació