Seu electrónica

Emprenedors i Autònoms

Prestacions per a emprenedors i autònoms

En aquest apartat trobaràs informació relativa a la compatibilitat i capitalització de la teva prestació per desocupació.

Prestacions per a emprenedors i autònoms Tota la informació

Treball per compte propi o autònom

El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social en la seva Guia Laboral, elaborada en el marc de la política d'informació i atenció al ciutadà, conté una informació àmplia sobre el Treball per Compte Propi i el Treball Associat, Estatut del treball autònom, règim jurídic, característiques, tràmits, ajudes, compatibilitats, capitalització, etc.

Treball per compte propi o autònom Tota la informació

Incentius i ajudes per a emprenedors i autònoms

Dins del teixit empresarial espanyol, destaquen per la seva importància quantitativa i qualitativa les pimes i els autònoms. Els estudis demostren que precisament aquest tipus d'empreses i emprenedors constitueixen un dels principals motors per dinamitzar l'economia espanyola, donada la seva capacitat de generar ocupació i el seu potencial de creació de valor.

Aquests agents econòmics han de desenvolupar la seva activitat en un entorn laboral, fiscal, regulatori i financer que fan complex la seva capacitat d'adaptació als canvis. A més, es venen enfrontant a una dependència estructural del finançament d'origen bancari que pot limitar, en circumstàncies com les actuals, la seva capacitat d'expansió.

El marc regulatori i institucional en el qual es desemboliquen les activitats empresarials resulta d'essencial importància per impulsar guanys de productivitat i optimitzar els recursos.

Per això, és imprescindible que des de les administracions públiques es potenciï i es faciliti la iniciativa empresarial, especialment en la conjuntura econòmica actual. És necessari l'establiment d'un entorn que promogui la cultura emprenedora, així com la creació i desenvolupament de projectes empresarials generadors d'ocupació i de valor afegit.

Incentius i ajudes per a emprenedors i autònoms Tota la informació