Seu electrónica

ERTE / XARXA

Informació sobre tràmits i mesures relacionades amb Expedients Temporals de Regulació d'Ocupació (ERTE) i l'Instrument de Flexibiliad i Estabilització de l'Ocupació (XARXA).

L'Estatut dels Treballadors conté dues mesures per a flexibilitat i l'estabilització de l'ocupació

ERTE (article 47 de el Estatut dels Treballadors )

Elsexpedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE)poden ser per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció (ERTE ETOP) o per força major (ERTE FM). Les mesures que es poden adoptar són la suspensió temporal del contracte de treball o la reducció de la jornada de les persones treballadores.

Durant aquestes mesures les persones treballadores poden rebre protecció per desocupació, en funció del que s'informa en aquest espai informatiu. 

XARXA (article 47 bis de el Estatut dels Treballadors)

ElMecanisme XARXAconstitueix una mesura de flexibilització i estabilització de l'ocupació i s'activa pel Consell de Ministres per a un sector de l'economia o per un cicle temporal determinat. Les mesures que es poden autoritzar a l'empresa són la suspensió temporal del contracte de treball o la reducció de la jornada de les persones treballadores.

Durant aquestes mesures les persones treballadores rebran la protecció social, segons el que s'informa en aquest espai informatiu.