ESTADÍSTIQUES

En aquest espai pots consultar les estadístiques d'ocupació, contractes i prestacions per desocupació.

Des del mes de maig de l'any 2005, l'estadística d'ocupació es confecciona d'acord a la metodologia establerta en el Sistema d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació.

La sèrie històrica es reconstrueix fins a l'any 1996 a partir d'aquesta mateixa metodologia. Es troba disponible en les sèries retrospectives SISPE (gener 1996 a gener 2001) i SISPE (febrer 2001 a abril 2005) en: Estadístiques ocupació.

També es troben disponibles les sèries històriques d'ocupació i contractes des d'en: 1996 Moviment Laboral Registrat (MITRAMISS).

En aquesta secció trobaràs els següents apartats: