COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL

Comunicació Institucional SEPE

Dins de l'apartat de Comunicació Institucional recollim les notícies relacionades amb el SEPE i altres temes d'interès relacionats amb les funcions principals de l'Organisme. Podràs navegar per les últimes informacions publicades i, a través de l'històric, per totes les que es van publicar en mesos anteriors.

El SEPE també té presència activa a les principals xarxes socials per apropar d'una forma més eficaç la informació als ciutadans sobre el SEPE i el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. En aquesta secció podràs enllaçar amb totes elles.

Les publicacions oficials del SEPE formen part del programa editorial aprovat pel Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat per al conjunt de l'Administració General de l'Estat. Per a la seva millor comprensió les hem dividit en publicacions sobre el SEPE, Prestacions, Ocupació, Formació i tot el relatiu a Mercat de Treball.

El SEPE també participa en esdeveniments i fires relacionades amb l'ocupació i la formació per a l'ocupació, en l'apartat de la qual t'oferim més informació de tots ells. També dels premis que rep l'Organisme tant per les unitats de Serveis Centrals com per part de les Adreces Provincials.

En esta sección de Comunicación Institucional también ofrecemos información sobre las campañas de publicidad puestas en marcha por el SEPE. Finalmente, en el apartado de Medios de Comunicación se enlaza al Gabinete de Comunicación de nuestro Ministerio.

En aquesta secció trobaràs els següents apartats: