Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional d'Ocupació

2024

La Llei 3 / 2023 , de 28 de febrer, regula els serveis garantits, directament lligats a la millora i innovació en el cor de la política d'ocupació. Els seus elements inspiradors estan centrats en l'enfocament en favor de les persones i de les empreses. En aquest marc aquest acompanyament professional al llarg de tota la vida laboral, que precisen les persones treballadores, ja estiguin ocupades o en desocupació i també a la pequeño i mitja empresa. Uns serveis garantits que estan ben definits i amb el finançament assegurat.

Elreial decret 438 / 2024 , de 30 de abril, regula la Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional d'Ocupació en la qual es recullen els serveis garantits establerts en el títol IV de la Llei d'Ocupació, tant els dirigits a les persones com a les empreses.

Els serveis de la Cartera Comuna del Sistema Nacional d'Ocupació, coherents amb els estàndards internacionals i la distribució constitucional de competències de l'ordenament jurídic espanyol, han d'ajudar a les persones treballadores a trobar una ocupació adequada a les seves característiques i a les persones i entitats ocupadores a contractar persones treballadores apropiades a les seves necessitats; facilitar la mobilitat professional i geogràfica voluntària a fi de corregir els desajustaments entre l'oferta i demanda d'ocupació; recollir i analitzar la situació i evolució del mercat de treball; vincular-se amb el sistema de protecció de la desocupació amb subjecció a l'acord d'activitat; i coordinar-se amb la resta de polítiques actives d'ocupació.

La Cartera Comuna de Serveis del Sistema Nacional d'Ocupació està integrada pels serveis garantits d'orientació per a l'ocupació personalitzada, integral i inclusiva; intermediació, col·locació i assessorament a empreses; formació en el treball; assessorament per a l'autoocupació, l'emprenedoria viable i la dinamització del desenvolupament econòmic local.

Els serveis públics d'ocupació podran incorporar en les seves carteres de serveis aquells serveis complementaris i activitats no contemplats en la Cartera Comuna.