Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Estudi Prospectiu de les Activitats Econòmiques relacionades amb l'Economia Circular a Espanya

2020

En aquest Informe s'estudia una sèrie d'activitats econòmiques relacionades directament amb els principis de l'economia circular, com són la recollida i tractament d'aigües residuals; la recollida, tractament i valorització de residus; activitats de descontaminació; manteniment de vehicles de motor; reparació de maquinària i equip, així com d'ordinadors, articles domèstics i efectes personals; el lloguer de vehicles, maquinària i altres béns tangibles; i el comerç majorista de ferralla i productes de deixalla, i el detallista d'articles de segona mà.

Al costat d'aquest conjunt d'activitats econòmiques, també s'ha recollit informació sobre com està repercutint la implementació dels principis de l'economia circular en els grans sectors productius, com: el sector agroalimentari; la indústria química; la indústria de l'automòbil; Béns de consum (tèxtil i calçat), la construcció i l'hostaleria.

Aquest estudi té com a finalitat conèixer les tendències del mercat de treball, les perspectives d'ocupació en les diferents activitats relacionades amb l'economia circular, les ocupacions o ocupacions amb millors perspectives, així com les competències i necessitats formatives que requereixen els treballadors i les empreses en aquesta transició cap a un model sostenible i responsable.

Índex

  • Objectius de l'estudi.
  • Metodologia.
  • Caracterització.
  • Mercat de treball.
  • Visión de la Economía Circular a partir de la opínión de distintos expertos.
  • La formació relacionada amb l'Economia Circular.
  • Informacion de les ocupacions.
  • Conclusions.
  • Marco normatiu.
  • Fuentes i experts consultats.