Seu electrónica

Els perfils de l'oferta d'ocupació

2023

L'Observatori de les Ocupacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal té consolidades diverses línies d'estudis sobre el mercat laboral que aporten informació i anàlisi sobre diferents aspectes del seu comportament (situació, tendències, característiques, dinàmiques d'entrada, permanència i sortida del mercat laboral, desocupació, contractació, afiliació...) que s'ajusten als diferents tipus d'usuaris (ciutadans, empreses, orientadors, universitats, organismes...).

Per comptar amb informació directa i qualitativa sobre què està demandant i què ofereix l'ocupador i, per tant, quines competències ha de reunir un candidat que cerca treball per poder concórrer a aquesta oferta de treball, l'Observatori de les Ocupacions elabora cada any aquest informe d'àmbit estatal que aprofundeix en el coneixement dels perfils professionals i de les competències que requereixen les empreses per cobrir els seus llocs de treball, detectant les necessitats de formació i ajudant així a millorar l'ocupabilitat dels treballadors.