Egoitza elektronikoa

Kontseilari naiz edo merkataritza-sozietate baten administratzailea, langabezia kobratu al dezaket nire lan-harremana amaitzean?

Sailburuak administratzailea bada edo merkataritza-sozietate baten langabezia-prestazioak jaso daiteke, baldin eta:

  • Gainera, lanpostu bat bete zuen besteren konturako langile den aldetik.
  • Kargua betetzeko, zuzendaritza-eginkizunak, ez zen erabat aldatu edo gerentzia.
  • Ez sozietatearen gaineko egiazko kontrola duela joko da.

Ezin da prestazioak jaso baldin eta:

  • Sozietatearen gaineko egiazko kontrola duela joko da.
  • Zuzendaritza-eginkizunak egin edo gerentzia.

Hala ere, egoera bat altaren pareko egoeran izateagatik pertsona inoren konturako langilea (baina ez dute langabeziagatiko kotizazioa, gizarte-segurantzako ondorioetarako) langabezia-prestazioak eskatu ahal izango ditu, ondoren lan-harremana izan duen postutik kentzea. Kasu honetan, okupazio-aldia kalkulatzea zainduko dira, hots, aurreko sei urteetan kotizazioak kontuan hasieran Azken hori lan-harremana eta sailburua administratzaile gisa, edo, gutxienez.