Egoitza elektronikoa

Ez ditut langabezia kobratu

Zein egoeratan dagoen erabiltzailea edo zerbitzuari dagokionean, erabiltzaileak.