BAINO.52URTE

Baduzu52langabeziagatiko prestazioa edo subsidioa agortu eta urte edo gehiago, eta bete beharreko baldintzak zein diren jakin bat eskatzeko informazioa langabeziagatiko diru-laguntza gehiago52urte.

Langabezia-subsidioa adinekoentzako informazio-oharra52urte

Adineko pertsonentzako (langabeziagatiko diru-laguntza jasotzen informazio-oharra55urte

Baldintzak

1 .- Langabezian egotea.

Aldizkako langile finkoek ezin izango dute pertsonen, baldin eta horien gertaera eragilearen data baino lehenagokoa 2 martxoaren 2022 .

2 .- Izatea 52 urte edo gehiago betetzen den egunean diru-laguntzak jaso ahal izateko baldintzak, ondoko egoera batean:

 • Kotizaziopeko prestazioa amaitu izanagatik edo langabezia-sorospena.
 • Etorkin izan du espainiako itzulitako (atzerrian lan egin behar du gutxienez 12 hilabete azken sei urteetan, azken espainiako irteera, herrialde-administraziokoak ez diren Europako batasuneko (EB) edo Europako Esparru Ekonomikoko (EEE)) eta kotizaziopeko langabezia-prestazioa jasotzeko eskubiderik ez izatea.
 • Kalera irten denean, edo espetxe askatzen eskubiderik gabe, kotizaziopeko langabezia-prestazioa askatasun-gabetzea izan bagenu, baino 6 hilabete.
 • Izana aitortu edo gai erabat aitortutako ezintasun iraunkor partziala duen pertsona edo espediente baten ondorioz hobekuntzagatiko berrikuste-egoera batetik ezintasun handia, erabateko ezintasun iraunkorra edo ezintasun iraunkor osoa ohiko lanbiderako.
 • Langabeziako legezko egoeran egon eta kotizaziopeko langabezia-prestazioa jasotzeko eskubiderik ez izatea, hots, gutxienez, langabezia artean 90 eta 359 egun.

Baldin eta behar den ondorengo kasu hauetako batean daudenek-adina bete ez badu 52 urte bete ditu, baina, egun hori permaneciera, etenik gabe izena emanda emanda edo lan-eskatzaile gisa enplegu-zerbitzu publikoek eskatu ahal izango ditu, adin hori betetzen ari direnean, sorospena, baldin eta pertsona onuradunak jarduera uzteagatiko babes edo sustatzeko langabezia-prestazioen aldi baterako nekazariak, langabezia-babesa jasotzeko eskubidea azkendu edo Azken onartutako zehapen irmoa ezarri.

Izena emateko baldintza betetzat hartuko da etenik gabeko bakoitzak izan ditzakeen komunikazio-etenak iraun izana da enplegu-eskatzaile gisa izena emanda baino txikiagoa 90 egun ez dira kontatuko aldi dagozkion norbere edo besteren konturako jarduera bat egitea.

Pertsona kasuan, inoren konturako langilea ezingo da sartu denean sorospena azken lana etetea borondatezko izan bada.

3 .- Lan-eskatzaile gisa izena emanda izatea edo egunetik hilabetea agote duen langabezia-prestazioaren jasotzen zeunden (amaituko den emandako prestazioa, beti izango da aurreko egun prestazioa kobratzeko Azken), o desde la fecha de la inscripción como demandante de empleo si se accede al subsidio por ser emigrante retornado, liberado o liberada de prisión o por revisión de la incapacidad, eta uko egin ez izana hilabete horretan inolako behar bezala jartzea eskaintza, parte hartu ez bada, aski justifikaturiko ezinbesteko kasuetan salbu, eta esan sustatzeko ekintzak, trebakuntza edo birmoldaketa profesionala. aldi osoan iraun beharko jasotzen den.

4 .- Betetzea jarduera-konpromisoa, eskabidean barne, diru-laguntzak.

5 .- Berezko edozein eratako errentarik ez izatea (hilabeteko zenbaketan) baino handiagoak badira 75 lanbide arteko gutxieneko soldataren%, zati proportzionala kanpo utzita aparteko bi ordainsaritan. baldintza hori betetzen Ez bada, gertaera eragilearen datako ahal izanen du betetzen badu sorospena eta berau egiaztatzen denetik urtebeteko epearen barruan orduan. nolanahi ere, baldintza hori betetzea, eta, aldi osoan iraun beharko jasotzen den.

6 .- Dela Egiaztatu data eta en la eskaera-subsidioaren izan ezik baldintza guztiak betetzen dituela, eta, bestetik, erretiro-kotizaziorik gabeko pentsioak eskuratzeko gizarte segurantzako sisteman erretiroagatiko kotizatu espainiera - 15 urte horietako bi barruan egon behar dute azken 15 - eta langabezia-dio gutxienez 6 urteko lan-bizitzan zehar. Eginiko kotizazioak kontuan hartzen beste herrialde batzuetan laguntza jasotzeko aukera hautatu baduzu bakarrik egin dira herrialde edo europako esparru hitzarmena aldi-jakintzari osotasuna ematen dion elementu-langabezia-babesa.

Jotzen da egitate eragilearen datatzat:

 • Dutenek adina amaitzean 52 urte orduan, data-epea bete hilabeteko deiak jasotzeko/egiteko egoeran (kontrapisurako gorakoentzako sorospena 52 urteko kotizaziopeko prestazioa amaitu izanagatik, izan zelako, atzerriko edo itzulitako askatzen askatu edo arteko espetxealdi-zigorra izan zelako aitortutako aitortu edo erabat egiteko duen gaitasuna iraunkor partziala) edo data langabezia-egoera legala (kontrapisurako gorakoentzako sorospena 52 urte ez frogatzeagatik da langabezia-egoera legala eta kotizazioak ez dira nahikoak kotizaziopeko prestazioa).

 • Ez dutenentzat adina amaitzean 52 urte bat badago, sarbidea, sorospena adin hori betetzen den.

 • Pertsona batek egunean 13 martxoaren 2019 dagoeneko izan baina 52 urte bete ditu, baina ez izan zitezkeenak, hain zuzen, sorospenerako sartu gorakoentzako 55 urte - indartsuagoak adin hori bete izana, baina beherako handiagoak izan gabe edukitzea, ezta sorospena jasotzeko eskubidea, jasotzen den inolako - gertaera eragilearen egunean da 13 martxoaren 2019 egun, indarrean sartu zen Real Decreto-ley 8 / 2019 jo ahal izateko, sorospenerako gorakoentzako 52 urte betetzen badituzte goian azaldutako baldintza guztiak izan ezik, ez duela egiaztatzeko jarduera uzteagatiko babesa edo aldi baterako prestazio izan direla. baldintza betetzeko lan-eskatzaile gisa izena emateko etenik gabeko zerbitzu publikoetan, kasu horretan, aurkitu den egunetik aurrera izango da kasu hauetakoren batean, sorospenerako sarbide-puntuan aurreikusitako 3 arte, 13 martxoaren 2019 .

Betebeharrak, arau-hausteak eta zehapenak

Zenbatekoa eta iraupena

Iraupena

Duzun arte iraungo duen ohiko adinera kotizaziopeko pentsioa jasotzeko eskubidea izateko eskatzen zaio erretiroa gizarte segurantzaren sisteman.

Zenbatekoa

Hileroko zenbatekoa berdina da (irudian, langabeziako sorospena80urteko% efektu anitzeko errenta adierazle publikoaren (EAEAP).(Aurtengo Zenbatekoa).

Erakunde kudeatzaileak (estatuko enplegu zerbitzu publikoa edo itsasoko gizarte institutua) dagozkien gizarte segurantzako kotizazioak ordainduko erretiroa. erretiroa Kotizazio oinarria izango da125une bakoitzean indarrean dagoen kotizazioko gutxieneko muga (%).

Laguntzaren urteko ordainketa egingo da, hileko30egun, bitartean10bai15hurrengo irudian (dagokion hileko sortzapena egingo Da.salbuespenak,zure kontuan ordainduko den finantza entitateak, baldin eta horren titularra.

Beharrezko agiriak

Laguntza eskabidea (non eta nola tramita dezaket

Aurkeztu beharreko dokumentazioa honako hau da:

 • Eskaera eredu ofiziala.
 • Eskatzailearen identifikazio agiria, bistaratu datuak egiaztatzeko agiri hauetako bat besterik ez duzu:
  • Herritar espainiarrek: Nortasun agiri nazionala (NAN), pasaportea edo.
  • Atzerriko eta espainian bizi diren atzerritarrek:
   • Europar batasuneko hiritarrak:Herritarra izatearen erregistro-ziurtagiria duEuropako BatasunaIEZ dago bertan, pasaportea edo bere herrialdean batera identifikazio-agiri.
   • Europar batasuneko hiritarrak ez:Atzerritarren Identifikazio txartela (AIT) EDO bertan dago, eta pasaportea.
 • Bankuko kontu zenbakia edozein agiri ere bertan zuk nahi duzun titular eta prestazioa jasotzeko.
 • Estatuko enplegu zerbitzu publikoak eskatzen denean bakarrik, errenten frogagiria.

Irudian, sorospena izateko eskubidea, errentak ez izatearen baldintza bete behar duela zuritu. Horretarako, estatuko enplegu zerbitzu publikoaren aurrean aurkeztu beharko duberen errenten aitorpenahamabi hiletik behin, jaiotza egunetik edo subsidioa (eskubide hori al den datatik 2008ko zuen azkenekoz. aitorpen hori Aurkezteko epea:15eguneko hamabi hilabeteetatik bete den hura.

Adierazpen hori adierazitako epean aurkezten ez badira, eten egingo da eta gizarte segurantzako kotizazioaren diru-laguntza ordaindu arte.

Aitorpena epez kanpo aurkezten bada, sorospena kobratzen hasiko da datorren arren, ematen den datatik ondorioak adierazpena.

Subsidioa jasotzen dituzten langileek:52hitzarmen berezia sinatu dezakete urte bidez, gizarte segurantzaren diruzaintza orokorreko probintzia-zuzendaritza ditu, erretiroagatiko kotizatu osatzeko egin duen Estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Noiz, non eta nola baja

Noiz hasi eta noiz sorospenerako eskubidea eskatzen dut.

Hainbat kasu gerta daitezke:

 1. Sitiene.52urte edo gehiago batera sartzeko unean baldintza guztiak betetzeko laguntza, eskatu behar diren epean.15laneguneko epea betetzen den egunaren zain utzi izanagatik edo hilabeteko lan bat, nahi gabe, legezko langabezia siutación duela ziurtatzeko, okupazio aldi bat baino gehiago90eta egun baino gutxiago360.

  Horrelakoetan, eskaera epe barruan, adinekoentzako laguntza522000. urtetik aurrera sortuko den hurrengo egunetik hasita hurrengo hilabete bete arte edo al da eguerdikolangabezia-egoera legala.

 2. horretan bertan dago, kasuren batean sartzeko adina bete behar ez badu52urtekoa, epe barruan aurkeztu beharko dira eskaera (15irudian, adin hori betetzen laneguneko, ordura arte izan ez dago inskribatuta, baldin eta, aurreko paragrafoan ezarritakoaren arabera irudian.

  Adin hori betetzen denean, edozein estápercibiendo badu, iraungi egingo da, eta horrek subsidioa adinekoentzako kontabilizatuko da.52urte.

  Bi kasuotan, epe barruan eskatu, eskubidea sortuko den hurrengo egunetik aurrera bete arte52urte.

 3. bada.13martxoa2019dagoeneko beteta52urtekoa, baina ez du sarbiderik izan al adinekoentzako laguntza55hori baino txikiagoa izan.55urteko eguna12martxoa2019nagusia denez, edo55urte beteta izatea eta adin hori jasotzeko eskubidea izan gabe jasotzen ez badu, eskabidea aurkezteko epea da15ondorengo irudian, lanegun13martxoa2019subsidioa hasita eta eguerdiko da14martxoa2019.

  Kasu guztietan, eskaera epez kanpo aurkeztu sise eskubidea, hau da, eguerdiko al aurrera eskaera, eskatutako baldintzak betetzen baldin bada, eskaria ez ezik, baita ere gertatu ez den datan iraungi egin zuten causantey (eskubidea.

  Eskaera aurkeztu du, honen bidez:

  Informazio gehiago eskura dezakezu.telefono-zenbakiairudian, etab.