LANGABEZIAGATIKO LAGUNTZA BEREZIA

Eskabidea aurkezteko hitzordua eskatu beharko du estatuko enplegu zerbitzu publikoan (SEPE). Aldez Aurretik, egiaztatu beharko du autonomia-erkidegoko enplegu zerbitzu publikoak bere bulego-jarduerak enplegu-bilaketa aktiboa(BAE).

Langabezia-subsidioa berezia araupetzen den gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina (TRLGSS), sartu ahal izango dira langabezian daudenak osoa dela-eta honako egoera hauetako batean daudenean:

 1. Hayan extinguido en último lugar por agotamiento cualquiera de los subsidios por desempleo previstos en el artículoTRLGSS- aurrera 05/07/2018 eta prozedurari hasiera eman diotenak, arteko agortuta egon 01/03/2018 eta 04/07/2018 .

 2. Denbora luzez langabezian dauden pertsonak izatea agortua duten langabezia-prestazioak, eta lan-eskatzaile gisa izena emanda egon beharko du prestatu, edo RAI 01/05/2018 . (Pertsona iraupen luzeko geltokia eregiten enplegu-eskatzaile gisa izena emanda duena, gutxienez 360 días en los dieciocho meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud del subsidio extraordinario).

Baldintzak

Pertsona onuradunak izango dira idatz-zatietan adierazitako a), b) eta aurreko urteko laguntzaren hasierako alta eskatzen diren aparteko eguerdiko aurrera.05/07/2018(urteko indarraldia eta horren barruan, enplegu-eskatzaile gisa izena eman duten enplegu zerbitzu publikoetan, eskabidea egin eta baldintza hauek betetzen direla:

Baldintza orokorrak:

 • Kotizaziopeko langabezia-prestazioa jasotzeko eskubiderik ez izatea, edo urteko laguntza.
 • Ez beteta izatea erretiro-pentsioa eskuratu ahal izan ditzan, edo kotizaziopeko gabeko modalitateetan.
 • Ezerrentakedozein motatako, eta goiko irudian, hilabeteka75urteko lanbidearteko gutxieneko lansaria ehuneko (LGS), bi aparteko ordainsariren zati proportzionala kenduta(Zenbatekoak aurtengo)egiaztatu.familiako ardurak.
 • Utzi egin duela azken lanean jardun badu oharkabean agortzean Azken urteko eszedentzia.
 • Aurrez ezarritako diru-laguntza jaso ez izana, laguntzen Programa, enplegurako aktibazioa (PAE).
 • Eskabidea egiten, ez dute inoren kontura lanaldi partzialarekin lan lan-kontratua eten izan edo ez.
 • Langabezi laguntzaren onuradun ez izatea (ez lehenago.

2. Taldea (langabeziako sorospena amaitzen da (aurrera01/03/2018

Lan-eskatzaile gisa inskribatuta egon zain dago edo hilabeteko epean amaitu aurreko urteko diru-laguntza, baina ez da egokia lan eskaintza egin izan ez parte hartzea, arrazoirik ezean, sustapen-ekintzak, prestakuntza edo birmoldatuz, eta epe horretan egiaztatu egin da lan bilaketa aktiboko jarduerak.

Talde honetan ez dauden pertsonen amaituta duten prestazioak agortzeagatik hauek:

 • Adineko pertsonentzako laguntza jasotzeko langileak52urteko adinera izanagatik kotizaziopeko pentsioa erretiro eskura dezaten.
 • Langabeziagatiko diru-laguntza edo laborantza-errenta izango da, aldi baterako langileen Sistema bereziaren aldeko gizarte segurantzaren nekazaritzako ere.
 • Programak gizarteratzeko errenta aktiboa (GEA) edo PRODI PRESTATU eta gizarteratze-programak.

Iraupen luzeko langabetuen artean (baldintza bereziak

 1. Ondoko prestazioak agortzeagatik iraungi delako bat:

  • Langabeziagatiko prestazioa edo subsidioa langabezia
  • Irudian dauden diru laguntzak:
   • Gizarteratzeko errenta aktiboko Programa (A)
   • Langabeziako babesa lortzeko eta aldi baterako Programa (PRODI)
   • Kalifikazio profesionala Programa hori gainditzen dutenen langabeziako babesa (DU).
 2. Lan-eskatzaile gisa izena emanda egon edo ez, al dago360egunetan18aparteko diru-laguntza eskabidea aurkeztu baino hilabete lehenago arte.

 3. Lan-eskatzaile gisa izena emanda egotea edo, izena emanda:1maiatza2018Baldintza hori betetzat joko da. baldin eta langileak, lan-eskatzaile gisa izena emanda egon ez arren, data horretan eten egin behar dela: besteren kontura lan egitea, baldin eta kontratuak iraun bitartean baino gutxiagorako izan90egunak:

 4. Eskabidearen egunaren aurreko hilean egiaztatu egin du lan bilaketa aktiboko jarduerak.

 5. Utzi egin aurretik (besteren kontura lan batean oharkabean igaro al Azken aitortutako eskubidea.

Informazio gehiago ondorengo telefonoetan.herritarrentzako arreta.

Zenbatekoa eta iraupena

Laguntzaren urteko gehienezko iraupena amaitu da180ezin da behin baino gehiagotan, egun percibirse.

Laguntzaren urteko zenbatekoa berdina izango al80urteko% efektu anitzeko errenta adierazle publikoaren (EAEAP) unean-unean indarrean dagoen.(Zenbatekoak aurtengo)

Aldizkako ordainketa egingo da laguntza ekonomikoaren estatuko enplegu-zerbitzuaren sortzapenari dagokion hurrengo hilabetearen barnean (irudian, hileko30egun, bitartean10bai15hurrengo irudian (dagokion hileko sortzapena egingo Da.salbuespenakhori kontuan, finantza erakundeak ordainduko adieraztea, betiere kontuaren titularra zu.

Aparteko diru-laguntza jasotzen duen langileak bateragarri izango (inoren kontura lanaldi partzialarekin lan, baldin eta errentak baldintzak betetzen jarraitzen ez familia-ardurak, laguntzaren urteko zenbatekoa kenduko da, kasu horretan lan egindako denbora proportzionala (irudian.

Beharrezko agiriak

Laguntza jasotzeko irudian, dokumentazio hau aurkeztu behar du:

 • Eskaera eredu ofizialabertan sartzen dira:jarduera-konpromisoa.
 • Eskatzailearen identifikazioa eta harekin bizi diren edo haren ardurapean dauden seme-alabak eta eskabidean agertzen diren (nahikoa izango da agiriak erakustea):
  • Espainiako eta espainiarrek: nortasun agiri nazionala (NAN), pasaportea edo.
  • Atzerriko eta espainian bizi diren atzerritarrek:
   • Europar batasuneko hiritarrak:Herritarra izatearen erregistro-ziurtagiria duEuropako BatasunaIEZ dago bertan, pasaportea edo bere herrialdean batera identifikazio-agiri.
   • Europar batasuneko hiritarrak ez:Atzerritarren nortasun-agiria edo atzerriko (AIT) eta pasaportea.
 • Bankuko kontu zenbakia dokumentu guztiak bertan TITULAR den prestazioa jasotzeko eta nahi duzun lekura.
 • Familia-liburua edo erregistro zibileko ziurtagiria jaiotza edo familiaren arazoak. Pertsonen kasuan, lehen adierazitako atzerriko dokumentu baliokidea, itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da
 • Alegatu du, baita karga gorako seme-alaba26urte bat, minusbaliotasun maila aitortzen duen ziurtagiria aurkeztu behar zuten, gsinek, imsersok edo autonomia-erkidegoko erakunde eskudunak.
 • Baldin eta erakunde kudeatzaileak beharrezkoa bada, agiria aurkeztu behar direnean.

Noiz, nola eta non baja

 1. Langabezia-subsidioa dutenen kasuan, urteko lehen agortu ondoren05/07/2018epea:15eguneko laguntza, espero den hilabetea bete arte amaitu. aurreko urteko aparteko laguntza Eskubidea al da egunetik hasita. epe hori betetzen den zain. aipatutako epean eskaera Aurkezten bada, eskaera egunetik aurrera sortuko al zuten eskubidea, eta hainbat egun igarotzen badira, horien iraupena reduciéndose dataren artean gertatu zen (eskubideak sortu zen, eta benetan eskatzen dena da garaiz eta forma egokian formulatu bada eskabidea.

  Salbuespen gisa, diru-laguntza, agortu egin da:01/03/2018eta 04/07/2018bitartean, eskaera aurkeztu beharko da05/07/2018eta04/09/2018etengabe dago inskribatuta egon eta gero, enplegu-eskatzaile gisa hilabeteko epean (aurreko urteko laguntzaren agortzea espero den bitartean (eta aparteko diru-laguntza eskabidea. biharamunean sortuko al aparteko laguntza Eskubidea al eskabidea Aurkezten denean egingo da eskaera epe horretatik kanpo iraun artean bitartekari gisa (hainbat eskubide eta eguneko epe hori amaitu bada, eskaera aurkeztu den adierazi behar dute.

  Ez badago, eskaera egin duen lan bilaketa aktiboko ziurtatua enplegu-zerbitzu publikoek, eskabidea ukatu egingo da. hala ere, berriro egin zuten eskubidea. kasu horretan, hurrengo egunetik sortuko da eskubidea nuevasolicitud irudian, baina gutxi iraun zuten eskubide baten eta bestearen artean igarotako epearen arabera ikusten da eskaera.

 2. En el supuesto del colectivo de parados de larga duración inscrito el01maiatza2018ez dago eperik. egiaztatu behar Da eskaera aurkeztu du ondorengo jarduerak egin dira, eskaeraren aurreko hilabetean enplegu bila. Eskubidea al da laguntza eskabidearen egunaren biharamunetik irudian.

  Lana modu aktiboan bilatzen badu eskatzaileak egiaztatutako aparteko urteko enplegu zerbitzu publikoaren aurrean dagoen autonomia-erkidegoko bulegoan lan-eskatzaile gisa izena emanda.

  Eskabidea aurkezteko aukera hauen bidez:

Betebeharrak, arau-hausteak eta zigorrak.