JASOTZEKO ESKUBIDERIK BA RAI

Langabezian jarraitzen badu eta ez du kotizaziopeko prestaziorik eska dezake, ez eta langabezia-sorospena, gizarteratzeko errenta aktiboa (RAI).

Eskabidea aurkezteko hitzordua eskatu beharko du estatuko enplegu zerbitzu publikoan (SEPE). iraupen luzeko langabezian dagoen pertsonaren ezgaitasuna duen pertsona edo Bada, aurretik, egiaztatu beharko du autonomia-erkidegoko enplegu zerbitzu publikoak: zure bulegoko lan bilaketa aktiboko ekintzak (BAE).

Baldintzak

 • Estar desempleado o desempleada e inscrito o inscrita como demandante de empleo, mantener dicha inscripción durante todo el período de percepción de la prestación y suscribir el jarduera-konpromisoa sinatu behar da.
 • Baino gutxiago izan 65 urte.
 • Berezko hileko diru-sarrerak baino handiagoak ez izatea 75 lanbide arteko gutxieneko soldataren% (LGS), bi aparteko ordainsarien zati proportzionala kanpo utzita. (Zenbateko aurten). errentak errendimendu oso edo gordinagatik konputatuko da. Errendimendua egokia den jarduera enpresarial, profesional, nekazaritzako, abeltzaintzako edo artistikoak, sarrera eta gastuen arteko aldea hartuko da maila hori lortzeko arabera konputatuko dira. Ondare irabaziak arteko diferentzia, hau da, ondare irabazi eta galerak.
 • Ezkontidea eta/edo baduzu beherako seme-alabak 26 adineko ezinduak, adingabeak, edo urte edo Bakarrik da errentarik ez errenten batura osatzen duten guztien bere famili unitateak hala eratuta egongo da, incluyéndole zuri, zati bera osatzen duten kide, ez du gainditzen 75 lanbide arteko gutxieneko soldataren%, bi aparteko ordainsarien zati proportzionala kanpo utzita.
 • Genero-indarkeriaren, etxeko indarkeriaren edo sexu-indarkeriaren biktimek eskuratu ahal izango dute RAI, baldin eta egoera hori Administrazio eskudunaren aurrean egiaztatuta badute, betiere aurretik hiru programaren onuradun izan ez badira, erasotzailearekin bizi ez badira, enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta badaude eta familia-unitatearen errenta-gabeziaren baldintza betetzen badute.
 • Onuradun ez den izan eskubideak gizarteratzeko errenta aktiboaren aurreko hiru programa.

 

Iraupen luzeko langabezian dauden pertsonak

Ezgaitasuna duten pertsonak

Emigratzaileak itzuli

Genero, sexu edo etxeko indarkeriaren biktimak

Gizarteratzeko errenta aktiboa buruzko informazio gehiago (RAI)

Informazio gehiago lor dezakezu herritarren arretarako telefonoa.

Iraupena eta zenbatekoa

RAI ematen du 11 hilabeteko epean gehienez ere, eta kobratu egiten ditu ondorioak. eskabidea egin eta hurrengo egunean.

Hileroko zenbatekoa da laguntza hori 80 % ondorio askotariko errentaren adierazle publikoaren (IPREM). (Zenbateko aurten)

Gainera, lor daiteke beste laguntza batzuk:

 • Administrazio eskudunaren aurrean egiaztatuta badute, betiere aurretik hiru programaren onuradun izan ez badira, erasotzailearekin bizi ez badira, enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta badaude eta familia-unitatearen errenta-gabeziaren baldintza betetzen badute.
 • Euria hasten badu pertsona autonomo gisa lan edo inoren kontura lanaldi osoa jartzen da bertan behera geratuko da, ordainketa eta RAI eskubidea du bere pareko laguntza 25 zenbatekoa, gehienez ere% 180 egun, baina horrek ez du iraupena murriztu jasotzeke dagoen RAI.
 • Lanaldi partzialeko jartzen bada, kenduko da RAI zenbatekoa lan egindako denboraren proportziozko zatia jasotzeko dagoen, eta ez den bitartean gehituko da bateragarritasuna proportzio berean.

Ordainketa egingo da RAI hilabetekako 30 egun, 10 eta 15 berehala, hilabeteko epean, sortzapenaren hurrengo egingo da. salbuespenetan izan ezikordainduta, finantza-erakunde kontuan, adieraz ezazu, titular den beti.

Beharrezko agiriak

RAI jaso ahal izateko, ondoko agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

 • Eskaera eredua.
 • Eskatzailearen identifikazio eta, hala bada, ezkontidearen adi eta/edo seme-alaben daude, eskatzailearekin bizi diren edo bere karguagatik eta bere eskabidean agertzen diren (aski izango baita erakutsi beharreko agiriak):
  • Espainiako eta espainiarrek: nortasun agiri nazionala (NAN) edo pasaportearen fotokopia.
  • Atzerritarrak eta espainian bizi diren atzerritarrek:
   • Nazionalak. Europako batasunekoErregistro-Ziurtagiria: herritarrak europar batasuneko, AIZ, pasaportea edo identifikazio-dokumentua osatzen duten, eta, horrekin batera, jatorrizko herrialdean.
   • No nacionales de la Unión Europea : Tarjeta de Identidad de Extranjero o Extranjera (TIE) y el pasaporte..
 • Edozein dokumentu bankuko zenbakira titularra eta prestazioa jaso nahi duzun lekura.
 • Familia-liburua edo erregistro zibileko ziurtagiria jaiotza edo familiaren arazoak. Pertsonen kasuan, lehen adierazitako atzerriko dokumentu baliokidea, itzulpen ofiziala aurkeztu beharko da.
 • Hala eskatzen bada enplegu bulegoan egiaztagiria aurkeztu beharko da. bai errentak karga gisa alegatu du gorako seme-alabak dituztenek 26 urte bitarte eta ezgaitasuna duten pertsonak, ziurtagiri bat aurkeztu behar duten pertsonak eta adieraz dezan gsin delakoak emandako aitortutako graduaren ziurtapena, imsersok edo autonomia-erkidegoko erakunde eskudunak

Izaera minusbaliotasuna duen pertsona edo maila 33 % egiaztatzeko dokumentu hauetakoren bat:

 • Ongi ebazpen bidez edo institutuak emandako ziurtagiria, adinekoen eta gizarte zerbitzuen (IMSERSO) edo autonomia erkidegoko organo eskudunak, edo dagokion ezgaitasun-gradua egiaztatzen duen txartela.

Programan sartzeko, pertsona izateagatik etorkin-langilea retornada honako hauek aurkeztu beharko ditu:

 • Si regresa de un país miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, formulario U 1 edo E- 301 .
 • Etorkinen kasuan, suitza, ziurtagiria, herrialde horretako edo inprimaki batean Edo Lan-Agregatutza 1 .
 • Australiako itzultzen bada, lotura-formularioa.
 • Itzuli bada duen herrialde europako batasuneko kide ez den edo ez dela edo europako esparru ekonomikoko buruzko hitzarmena luzatutako ziurtagiria, langabezia-babesa: arlo eta Bulego Probintzial-Lan eta gizarte gaietarako gobernu ordezkaritzen edo ordezkariordetzen itzulera-data eta herrialdean lan.

Sexu-indarkeria egiaztatzeko, gizarte-zerbitzuen txostena, berdintasunean eta genero-indarkeriaren aurka espezializatutako zerbitzuena, Administrazio Publikoaren harrera-zerbitzuena, lan-arloko jurisdikzio-ordenaren epaiaren bidez, eta, adingabeen kasuan, Fiskaltzari edo organo judizialari jakinarazteko osasun-dokumentu ofizialak aurkez daitezke.

Genero-indarkeria edo etxeko indarkeria epai judizialaren, babes judizialeko aginduaren, Fiskaltzaren txostenaren, gizarte-zerbitzuen, zerbitzu espezializatuen edo administrazio publiko eskudunaren harrera-zerbitzuen txostenaren, Fiskaltzari edo organo judizialari jakinarazteko osasun-dokumentu ofizialen (biktima adingabeak badira) bidez egiazta daiteke, arauetan aurreikusitako beste edozein tituluren bidez.

Genero-indarkeria, etxeko indarkeria edo sexu-indarkeria jasan izana egiaztatzeak ez du salbuesten Errege Dekretua 1369 / 2006 , 24 .

Baldin eta RAI sartu delako iraupen luzeko langabezian dagoen pertsonaren ezgaitasuna duen pertsona edo aldez aurretik, egiaztatu beharko du autonomia-erkidegoko enplegu zerbitzu publikoak bere bulegoak, gutxienez, hiru jarduera enplegu-bilaketa aktiboa (BAE).

Soilik baldin eta erakunde kudeatzaileak, eskatzen errenten frogagiria eman behar duzu.

Informazio gehiago lor dezakezu herritarren arretarako telefonoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiz, nola eta non lo zerbitzuetan

La RAI bat eskatu ahal izango da, eta, aldi berean, sarbide-baldintzak betetzen den taldearen arabera, ikus-onetsia.

Ordaintzeko zenbatekoa RAI aurrera hasiko da eskaera egin eta hurrengo egunean.

Bidez aurkeztu ahal izango du eskabidea: