Egoitza elektronikoa

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Gizarteratzeko errenta aktiboa buruzko informazio gehiago

Programa horren helburua da lan-merkaturako itzulera-aukerak gehitzea langileen behar ekonomiko eta lana aurkitzeko zailtasun bereziak dituzten langabeak.

Enplegu-politika aktiboen hartzen ditu enplegu-zerbitzu publikoek kudeatutako handitzeko lan-merkaturako itzulera-aukerak, eta, hala badagokio, estatuko enplegu zerbitzu publikoak kudeatutako diru-laguntza, gizarteratzeko errenta aktiboa deituriko egindako ekintza lotuak, eta enplegu-politika aktiboen eragiten ez duten lansariak.

Ez duten pertsonek honako eskubide hauek izango dituzte:

 • Ingresatutako baleude, espetxean, prebentzio gisa zigortuta edo kontrakorik esaten ez badu, kanpoko egoera egitearekin bateragarria izango da lantokitik kanpo egindako lanak, kartzela eta eskatzen diren baldintza guztiak betetzeak ez du.
 • Pentsioak jasotzen dituzten balira edo prestazio ekonomikoak lanarekin bateratu ezin diren gizarte segurantzaren.
 • Gizarte-laguntzak jasotzen badira, sor daitezkeen onartu duten eta genero-indarkeriaren biktima diren enplegu-programetan parte hartzerik ez ageri dira artikulua 27 lege organikoa 1/2004 , 28 abenduaren 28ko genero-indarkeriaren aurkako babes integraleko eta araututako Errege Dekretua 1452/2005, 2 abenduarenl aguntza horiek jasotzen egotea, baldin eta eskaera egiten den unean programan onartzeko. Hala ere, epeak igaro direnean sei, hamabi edo hemezortzi hileko adinakoa, doktoregaia programan laguntzak eskatu ahal izango da.

Langileek, sartzeko eta parte programan, honako betebehar hauek dituzte: mantentze-lanak

 • Eskakizunak onartu eta bete behar ditu. jarduera-erabakiaplanean zehazten eta lan munduan sartzeko.
 • Dokumentazio eta informazio guztia ematea beharrezkoa den sartzearen ondorioetarako eta mantentze-lanak gizarteratze errenta aktiboaren programan (RAI) eta jakinaraztea, Autonomia-Erkidegoetako enplegu-zerbitzu publikoek (SPE) eta estatuko enplegu zerbitzu publikoari (SEPE), helbidea eta, hala badagokio, bizilekuaren aldaketa, eta, jakinarazpen-ondorioetarako, gertatzen da.
 • Enplegu-programetan parte hartzea edo gizarteratzeko, sustatzeko, trebakuntza edo birmoldaketa-profesionalak, edo beste aukerak areagotzeko.
 • Onartu behar bezala jartzeaeskainitako SPE edo bulegoa enplegu-agentziaeta irabazi asmorik gabeko enplegu-programetan parte edo sustapen-ekintzak, prestakuntza edo lanbidea birmoldatuz.
 • Enplegu-eskaera berritu era eta data dokumentuan zehazten den demanda berriztatzeko eta aldez aurretik aurrean direnean eskatutako estatuko enplegu zerbitzu publikoak aurrean edo enplegu-zerbitzu publikoek.
 • Baja eskatu, baldin eta RAI, eskubidea eteten edo iraungitzen duten egoerak sortzean edo subsidioa jasotzeko eskatzen diren kondizioak betetzeari uztean. Jartzen badira eta egiten duten lana lanaldia partziala bada, komeni izaten da informazioa eta zure bulegoan lan hori bateragarri egitea.
 • Lan-eskaintza betetzeko aurkeztea eta enplegu zerbitzu publikoei agertu izanaren bost eguneko epean dagokion goian aipatutako lekuan eta egunean emandako lan-eskaintzak betetzeko.
 • Lana aktiboki bilatzea, jardueretan parte hartzea zehazten dituen aukerak dira, SPE, hala badagokio, gizarteratzeko ibilbidean baten barruan. Egiaztatu beharko dute eta, hala eskatzen dienean SEPE aurrean, SPE, horretarako, jarduketa horiek
 • Kantitateak RAI prestazioak.

Betebehar horiek bete ezean, zehapen-prozedurari hasiera dakar legearen testu bateginean ezarritakoaren arabera arau-hauste eta zigorrei (Legegintzako Errege Dekretua 5 / 2000 - 4 abuztuaren).

Emango zaiebehin betiko bajalangileen programan aurrerapenean honako hauetakoren batean daudenek jasoko dituzte:

  • Besteren kontura edo norbere kontura lan egitea denbora osokoa izango da, edo gehiagoz gehienez ere sei hilabeteko epean.
  • Pentsio edo prestazio ekonomikoak lortzea gizarte segurantzaren lanarekin bateraezinak diren edo izan gabe bere burua halakotzat duena, bere zenbatekoa baino hobeak direnean, finkatutako mugekin jaso ahal izateko, gizarteratzeko errenta aktiboa, bai eta gizarte-laguntzak eskuratzeko genero-indarkeriaren biktima-programetan parte hartzerik ez duten erabilera.
  • Baldintza betetzeari uztean errentarik ez-aldi bakoitzeko gehienez ere sei hilabeteko epean.
  • Langabezia-prestazioa, langabezia-subsidioa edo laborantza-errenta bat.
  • Atzerrira eramatea izan ezik, lekuz aldatu behar izanez gero, lanbide-hobekuntzarako bilatzeko edo lana egitea, edo nazioarteko lankidetza jarraituko du, gehienez ere sei hilabeteko epean.
  • Kartzelan sartzeko bada bateraezina bada, edo lan egiteko ekintzetan parte hartzea lan-munduan sartzeko espetxeko kanpo askatasun-gabetzea, gehituriko denbora sei hilabeteko edo hortik gorako epean.

Programan behin betiko baja hartzen duten pertsonek ezin izanen dute gero, bertan biltzen, baina eskubidea izan bat lortzeko, eta, ondorioz, doktoregaia programan onartzen denean, eskatzen diren baldintzak betetzen badira.

Emango zaiealdi baterako bajaprograman, eta kontsumorik gabe arabera langileen bat gertatzen bada, baldintza hauek betetzen direnean:

  • Norbere edo besteren kontura lan egin eta lanaldi osoko sei hilabete baino denbora.
  • Errenten muga gainditzea, sei hilabete baino.
  • Atzerriko lekualdaketa bilatzeko edo lana egitea, lanbide-hobekuntzarako edo nazioarteko lankidetza, sei hilabete baino.
  • Egonaldia atzerrian, estatuko enplegu zerbitzu publikoari jakinarazi ondoren, eta honen baimena ekialdean, eta gehienez ere 90 egunetan jarraian edo ez, urte natural bakoitzean. Horrek ez du programan aldi baterako baja atzerrirako irteera baino gehiago irauten ez duen 15 egun natural, jarraituak edo ez, urte natural bakoitzean zehar kalterik egin gabe, dagozkion obligazioak betetzeko jarduera-erabakia.
  • Kartzela-zigorra ezarri du, sei hilabete baino denbora gutxiagorako askatasunaz gabetu bada, zure egoera hau jasotzea bateraezina da lana edo lan-munduan sartzeko espetxeko kanpoko ekintzetan parte hartzea.

Interesdunak egitera itzultzea eskatuko, aurrez lan-eskatzaile gisa izena emanda eta bizitzeko Programa jarduera-erabakia, 15 egun utzi eta ondoko norberaren kontura lan espainiara itzultzeko edo kaleratzea.

Eskaera epez kanpo galtzea ekarriko du errenta gisa arteko tarte luzeagorik egon ezean, eta hurrengo egunean hainbeste egunetan lan egiteari utzi dioten norberaren kontura edo itzulera eta eskatzen duzun egunean.

Berriz kasuan betekizuna banakako errentarik ez duela familia-unitatearen edo eskatu ahal izango ditu, Programa egitera, beti ere, baldintza horiek berriro, eta data horretatik sei hilabete, eta aldi baterako baja Programa.

Lan egiteari utzi dioten kasuan, inoren kontura lanaldi osoa berreskuratuko da, ofizioz gizarteratzeko errenta aktiboa jasoko, baldin eta langilearen enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egotea.

Errenta aktiboa utzi eta hurrengo egunetik aurrera sortuko da besteren konturako lana erabatekoa langilearen enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta, kontratua iraungitzea edo epearen barruan sartzen da. 15 eguneko lan-kontratuaren amaiera.

Enplegu-eskatzaile gisa izena epez kanpo egiten du, era berean, errenta ordaintzeari egunetik hasi eta gabeko inskripzioa egunak epez kanpo aurkezteagatik kontsumitutako deskontua.

Laneratzeko errenta aktiboa bateraezina izango da

 • Eskuratu edozein errenta ezarritako mugak gainditu egiten duten gizarteratzeko errenta aktiboa egiteko, eta ez da, ondorio horietarako ataletik datozen errentak konputatzen akzio edo lanak bateragarriak badira.
 • Dituzte, langabeziagatiko prestazioak edo nekazaritza-errenta.
 • Aldi berean egitea, norberaren konturako lana inoren kontura lanaldi osoa.
 • Gizarte-laguntza bat, sor daitezkeen onartu duten eta genero-indarkeriaren biktima diren enplegu-programetan parte hartzerik ez.
 • Diren gizarte segurantzaren pentsio edo prestazio ekonomikoak lanarekin bateraezinak diren edo izan gabe bere burua halakotzat duena, bere zenbatekoa baino hobeak direnean, ezarritako mugak, laneratzeko errenta aktiboa.

Laneratzeko errenta aktiboa bateragarria izango da:

 • Bekak eta laguntzak, edozein eratako diru-laguntza lor daitezkeen lanbide-heziketako ekintzetara eta lan-munduan sartzea.
 • Egindako lanari komunitatearen aldeko zigorra betetzea, ordaindu gabeko lanak.
 • Duten inoren kontura lanaldi partzialarekin lan egitea; kasu horretan, errenta-zenbatekoaren kenduko da lan egindako denboraren proportziozko zatia, eta lizentzia-denbora hori handitu egingo da, eta dagoen errenta jasotzea proportzio berean.
 • Inoren kontura lanaldi partzialarekin lan egiteko modua aldatzea, ez programan baja eragingo du. Ez berritzea enplegu-eskaria etetea ekarriko du laguntza ekonomikoaren ordainketa egiteko, bai eta hasi zehapen-prozedura.