Egoitza elektronikoa

Izango Al Dut langabezia kobratzeko baja zaidanean, berriz, langile denboran coticé besteren konturako langile den aldetik?

Norberaren konturako lana uzteak ez da langabezia-egoera legalaLangabezia-prestazioa kobratu ahal izateko. denbora besteren konturako lan egin aurretik, autonomo gisa alta edo autonomoa, lanera itzuli beharko du besteren konturako eta langabeziako legezko egoeran. Kasu honetan, langabezia-prestazioa, guztia hartuko da kontuan, langilegoari ordaindutako atzerapenengatik kotizatu, langabezia 6 azken horri aurreko urteetan langabezia-egoera legala.

Langabezia-prestazioa lortu bada kargua utzi osteko besteren konturako langile den aldetik, eta, gero, ezar dadin langile autonomo zein berriro bere kargua uzten duenean, boto-emanketa etetzea gertatuz autonomia jarduera horretan norberaren konturako lanaren iraupena baino txikiagoa izan bada 24 hilabete. Kasu horretan, berdin dio pertsona gisa alta eman bada, norbere konturako langilearen gizarte segurantzako erregimenen.

Norberaren konturako lanaren iraupena ez bada edo handiagoa izan da 24 hilabete eta 60 hilabete, berriro ere egin ahal izango du langabezia-prestazioa direla justifikatzen bada alta emanda egon behar dute norberaren konturako langile den aldetik, gizarte segurantzaren erregimen berezian norberaren konturako langileen edo itsasoko langileen erregimen berezia.