Egoitza elektronikoa

Langabezia kobratu egiten dut lanaldia Dezaket?

Langabezia-prestaziorako eskubidea eduki ahal izango dio lanaldia murrizten bada, honako arrazoiak direla eta:

  1. Enpresa-erabakiz artikuluan ezarritakoa 47 langileen estatutuaren legearen testu bateginaren. Eta lanaldi-murrizketa aldi baterako izan behar du eta bat bitartean egon 10 eta 70 lanaldiaren% egunerokoa, astekoa, hilekoa edo urtean behin, betiere soldata antzera ondorioz murriztu eta ekonomia, teknika, antolaketa edo ekoizpeneko, edo ezinbesteko arrazoiren bat dela-eta, kasu horretan, lan-agintaritzaren baimena behar da.
  2. Hartutako ebazpen judizial bidez, ez konkurtso prozedura baten barruan egon eta jardunaldi murrizketak gabe, behin betiko ponentziak edo kontratuaren iraunaldia kenketa duen aldi osoan.

Ez da izango eskubiderik murrizten badira, behin betiko da irauten duen aldi osoan bete gabe gera dadin, lan-kontratuaren fotokopia.

Horregatik, zure enpresak erabaki dute, eta zuk lanaldia ezin izango da langabezia-prestazioa jasotzeko, ulertuko da, eta lanaldi-murrizketa bat da, zuk eta bai lan-baldintzak aldatzea.