URTAROKO LANGILE NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREKO PARTE HARTZEN DUTEN ERAKUNDE: