KONTRATU MUGAGABEA

Edukien aurkibidea

 1. Kontratu mugagabea
 2. Kontratu mugagabea lanaldi arrunta klausula espezifikoak

 3. Urritasunen bat duten pertsonen kontratu mugagabea klausula espezifikoak
 4. Kontratu mugagabea klausula espezifikoak urritasunen bat duten pertsonen enplegu-zentro berezietan
 5. Kontratu mugagabea klausula espezifikoak urritasunak dituzten pertsonentzako enplegu-enklabeak datozen
 6. Kontratu mugagabea adimen-gaitasuna duten pertsona muga klausula espezifikoak
 7. Kontratu mugagabea lanaldi osoko iraupen luzeko langabetuak klausula espezifikoak
 8. Gizarte-bazterketako egoeran dauden langileak mugagabe kontratuaren klausula espezifikoak
 9. Kontratu mugagabea duten langileentzako berariazko klausulak, administrazio eskudunak egiaztatutako genero-indarkeriaren biktima izatea, etxekoa, gizakien salerosketaren biktima edo terrorismoaren biktima
 10. Berariazko klausulak kontratu mugagabe bihurtzeko gizarte-bazterketako egoeran dauden langileak, gizarteratze-enpresak
 11. Familia-kontratu mugagabea lanaldi osoko langile autonomoa klausula espezifikoak
 12. Kontratu mugagabea klausula espezifikoak gorako langileentzat eta berrogeita hamabi urte langabeziagatiko onuradunak
 13. Etxeko zerbitzurako-kontratu mugagabea klausula espezifikoak
 14. Taldean lan egiteko kontratu mugagabea klausula espezifikoak
 15. Goi-zuzendaritzako kontratu mugagabea klausula espezifikoak
 16. Beste kontratu mugagabeak
 17. Bihurketa-klausula espezifikoak prestakuntza kontratuen eta enplegua sustatzeko aldi baterako ezgaitasuna duten pertsonei dagokienez mugagabea
 18. Bihurketa-klausula espezifikoak praktika-kontratuaren, erretiro-adina aurreratzeagatik ordezkapena txanda-kontratu mugagabea.

Definizioa

Dena da lanean aritzeko denboran mugarik jarri gabe zerbitzuak ematean, kontratuaren iraupena.

Lan-kontratua mugagabea izango da, ahoz nahiz idatziz.

Lan-kontratua mugagabea lanaldi osokoa edo partziala, zerbitzuak emateko aldizkako langile finkoak.

Klausula espezifikoak

Kontratu mugagabeak kasu batzuetan, kontratazio-pizgarrien onuradun izan daitezke beharkizunak betetzen direnean eskatzen dira, eta kasu bakoitzean indarrean dagoen araudiaren araberakoa, enpresaren ezaugarrien arabera, eta, hala badagokio, langilearen.

Formalizazioa

Ahozkoa izan daiteke edo idatzia formalizatu behar da. lan-harreman mugagabea, idatziz jaso beharko dira: programaren babesean enplegua sustatzea, lege-xedapenen batek hala eskatzen badu eta, nolanahi ere, lanaldi partzialeko kontratuak, txanda-finkoei eta, lan egiten duten langileen urrutiko eta espainian espainiako enpresen zerbitzura atzerrian. Kontratuak arrantzaleen erara.

Ez eskatu beharrekoa denean, kontratua idatziz formalizatzeko, denbora mugarik gabekoa dela ulertuko da eta lanaldi osokoa dela frogatu ezean, bere izaera edo lanaldi partzialeko aldi baterako zerbitzuak ezartzen den moduan, langileen estatutuaren 8.2 artikulua. nolanahi ere, alderdietako edozeinek eska dezake kontratua idatziz formalizatzeko artean ere lan-harremana.

Langile finko bihurtuko dira, edozein izanda ere, kontratazio-modalitate ez zaien gizarte segurantzan alta emanda, epearen berdina den epe bat iragandakoan, legez probaldirako finkatu egin ahal izan da, salbu eta beraren jardueren izaera kontratatutako zerbitzuen edo errekurtsoa izapidetu egingo da, zenbat irauten duten denbora, hori guztia gorabehera, gainerako erantzukizunak.

Kontratuaren edukia Estatuko Enplegu zerbitzu publikoari jakinaraziko zaio, sinatu eta 10 eguneko epean.

Erabakiz gero batekin duen kontratua minusbaliotasunen bat duen langilea kontratua idatziz formalizatuko da, lau ale eredu ofizialean. Kontratuari dagokion erregimenean alta-eskaria aurkeztuko da gizarte segurantzaren ziurtagiria, bai eta desgaitasunen bat duten pertsonentzat.

Aldizkako lan finkoaren direnean kontratua idatziz formalizatu beharko da nahitaez beharko da, ezarritako ereduaren arabera, eta bertan adierazi behar da, baita buruzko jardueraren gutxi gorabeherako iraupena forma eta deitzeko hurrenkera hitzarmenak ezartzen duen kolektibo aplikagarrian, era berean, orientazio moduan, eta gutxi gorabeherako lanaldia eta ordutegi-banaketa.

Baldin eta urrutiko langileak kontratuan agertu beharko du prestazioa egiten den lekua izango da. Bertan ezarri urrutiko lana idatziz formalizatuko da. Bai akordioa gunetik hurbil (hasierako kontratuan balitz bezala aplikatuko zaizkizu, ondorengo atalean jasotako arauen 8.4 langileen estatutuaren oinarrizko kopia, lan-kontratuaren fotokopia.

Kontratua lanaldi partzialekoa da kontratuan agertu beharko dira, laneko ohiko ordu-kopurua egunean, astean, hilean edo urtean eta haien banaketa. Baldintza horiek ez baldin badira, kontratua lanaldi osokoa dela pentsatuko da, bestelakorik frogatzen ez bada aurkezten, eta horrek zerbitzuak partzialak direla erakusten eta kontratatutako ordu kopurua eta haien banaketa.

Aldi baterako kontratuak kontratu mugagabe bihurtzeko bihurtzeak ere egin ahal izango dira lanaldi osoari, lanaldi partzialeko edo jarraitutasunik gabeko finkoa eta idatziz formalizatu behar dira, eta hasierako kontratuen duen ereduan, estatuko enplegu zerbitzu publikoak enplegu zerbitzu publikoari jakinaraziko dira, eta ondorengo hamar egunen barruan.

Araudia

 • 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]

 • 1424/2002 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, edukiaren komunikazio arautzen duen lan-kontratuak eta oinarrizko eta horien kopia, enplegu zerbitzu publikoei eta baliabide telematikoak erabiltzeko. [Permalink ELI]

Kontratu honetan ezarritakoaren zuzentzen oro har, kontratu mugagabeak eginez gero, aldatzea eragiten duten gabe aurretik eduki espezifikoa klausula espezifikoak ezartzea barruan, eskubidea ematen ez inolako pizgarri kontratazioa.

Araudia

 • 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]

 • 1424/2002 Errege Dekretua, abenduaren 27koa, edukiaren komunikazio arautzen duen lan-kontratuak eta oinarrizko eta horien kopia, enplegu zerbitzu publikoei eta baliabide telematikoak erabiltzeko. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Langilea izan duten% 33ko edo hortik gorako oinarrizko eskubidetzat aitortuta, gizarte segurantzako pentsiodun edo erakunde eskudunak aitortua duten ezintasun iraunkorragatiko pentsioaren-gradua, guztira, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia, edo pentsiodunen aitortuta duten klase pasiboetako erretiro-pentsioa edo erretiro-zerbitzurako ezintasun iraunkorra izateagatik edo gauzaez sentitzea.

Egon eta enplegu zerbitzu publikoan izena emanda duela.

Langilea ez egon behar zuen enpresarekin, hogeita lau hilabeteetan enpresa-talde edo erakunde baten bidez, kontratatu aurreko denbora mugarik gabeko kontratua.

Kanpoan geratzen dira lan-kontratu mugagabea amaitu duten langileak hiru hiletan, kontratua 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan izan ezik 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE).

Azken bi salbuespenak ez zaizkie aplikatuko langile direnean sartzeko zailtasun bereziak dituzten lan-munduan sartzea. Ondore horietarako, zailtasun bereziak horiek daude sartuta egotea, baldin eta langileak, multzo hauetako baten egongo dira:

 • a) garun-perlesia duten Pertsonak, buru-eritasuna duten pertsonentzat edo adimeneko ezgaitasuna duten pertsonak, 100eko 33ko edo gehiagoko minusbaliotasun.
 • b) ezintasun fisikoa duten pertsonak edo sentsoriala aitortutako minusbaliotasun maila 100eko 65ekoa edo handiagoa

Enpresaren

Eskatu ahal izango dute jarraian adieraziko diren onurak kontratatzen duten enpresek denbora-epe jakinik gabe urritasunak dituzten langileak lanaldi osoko edo lanaldi partzialeko lan elkartuko kooperatibetako langile dituztenak, bai eta ezgaitasunen bat duten bazkide eta, honako betekizun hauek betetzen badituzte:

 • egunean izatea zerga-betebeharretan eta gizarte segurantzarekikoetan bai langileen alta-data, bai, dagozkion hobariak aplikatzen direla .-epealdian zehar hobaria ez ordaintzeak bat dago arauzko epea betebehar horiek galdu egingo da automatikoki, Programa honetan araututako hobariak, kuotak aldi epe horretan, epe hori kontuan hartuta, sartutako ez kontsumitutako gisa hobariaren gehieneko ordu-kopurua zenbatzeko.
 • ez izana ez dituzte eskuragarri aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren arau-hauste oso larriak egiteagatik agindutakoak ez diren, hori guztia, 46.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, arau-hauste eta zigorrei buruzko legearen testu bategina onartu zuen abuztuaren 4ko 5/2000 legegintzako errege dekretuaren.

Enpresek kondenaren edo extingan kaleratzeagatiko aitortu edo deklaratu edo kaleratze kolektiboagatik kanpo geratuko dira. kontratu hobaridunak bidegabea edo hamabi hilabeteko eperako ezarritako hobariak saio honetan.

Eskatu beharko dituzte enpresek, minusbaliotasunen bat duten langileek enplegu-bulego-. Nahiz eta baldintza hori mantentzen da, eta 11ko 1451/1983 errege-dekretuaren 8. artikulua aplikatu nahi bada, hobaria ez da beharrezkoa langileari lan-eskaintza dagokion bulegoan eskatu bidez, baina gainera hurrengoak lortu nahi dira diru-laguntza eskatzea, aurreko informazioa eskatu behar du kontratuaren formalizazio araberako enplegu-Zerbitzu Autonomiko eskatutako baldintza izanez gero, diru-laguntza lortzeko, lan eskaintza.

Pizgarriak

* 3.907 Euro lanaldi osoko kontratua diru-laguntza.

Denbora mugarik gabeko kontratua denean kontuan hartuko lanaldi partzialeko, diru-laguntza proportzionalki murriztuko da 3.907 euro hitzartutako lanaldiaren arabera.

Gizarte segurantzaren enpresa-kuoten hobaria:

Kontratua lanaldi osoko ospatzen da, enpresak eskubidea izanen dute ondoren azaltzen diren hobariak:

Urritasun larria gabeko langileak Gizonak Emakumeak
45 Urtetik beherako 4.500 €/urte 5.350 €/urte
45 Urtetik gorakoak: 5.700 €/urte 5.700 €/urte
Langile larria duten Gizonak Emakumeak
45 Urtetik beherako 5.100 €/urte 5.950 €/urte
45 Urtetik gorako 6.300 €/urte 6.300 €/urte

Kontratazioa lanaldi partzialean egiten bada, hobaria artikuluan ezarritakoa izango da 43/2006 legeko 2.7 artikulua, abenduaren 29koa, emandako erredakzio arabera 6.bi artikuluko konpentsazioko bosturtekoko abiaburu-27/2009 legea, abenduaren 30ekoa (abenduaren 31ko BOE).

Enpresak, enpresa-kuotan hobaria ahal izateko, ezarritako baldintzak bete beharko du abenduaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 30eko BOE).

* Diru-laguntza lanpostuen egokitzea, oztopo edo dotazio langileak babesteko neurrien 901,52 euro arte.

Kuota osoaren kenkaria denera 9.000 euro bideratuko duen pertsona/urte bakoitzeko, ezintasunen bat duten langileak langile kopuruaren batez bestekoa maila% 33koa edo handiagoa eta% 65 baino txikiagoa bada, zergadunak, zergaldiaren barruan izan kontratatutako batezbesteko plantilla langile-izaera bereko aurreko aldia.

Kuota osoaren kenkaria 12.000 euroko zenbatekoa duen pertsona/urte bakoitzeko, langile kopuruaren batez bestekoa batean desgaitasunen bat duten langileei maila% 65ekoa edo handiagoa kontratatzen dituen zergadunak, zergaldiaren barruan izandako batezbesteko plantilla langile-izaera bereko aurreko aldia.

* Diru-laguntzak, ezintasunen bat duten pertsonen kontratazioa autonomia-erkidegoen eskumena da, Ceuta eta Melilla hiri autonomoetako kasuan izan ezik. Garrantzitsua da lan-kontratua egin baino lehen, baldin eta diru-laguntza eskatu behar den jakitea, enplegu zerbitzu publikoan, bada, autonomia-erkidegoko zehazteko lan-eskaintza, dagokion bulegoan kanpo sartzeko, eskatutako baldintza, aipatutako diru-laguntzari. Dirulaguntzetan eskumen autonomikoko baldintza bete beharrik izan du euskal autonomia erkidegoko bakoitzaren araberakoa da.

Enpresaren betebeharrak

Diru-laguntza jaso izanez gero:

Enpresa onuradunek, langile horien egonkortasuna aldi batez, gutxienez hiru urtetan eta, lana borondatez uztea, kaleratzea bidezko edo lan-harremana iraungitzea arrazoi objektiboengatik edo horien ordez beste batzuk beharko dira ezintasunen bat duten langileak.

Betebehar hori bete ezean, enpresaren gaindikina itzuli beharko du bitarteko ez betetzea; ekialdean dirua itzultzea mugatuak izango dira, ebazpen adierazia ez dute zerbitzuagatik ezer ordaindu beharrik izango jasotako diru-laguntza itzultzeko hobariak orain arte hartu. Dagokion zenbatekoa itzuliko dute diru-laguntzaren zati proportzionala izango da, eta, aldi berean, epe horretan langilea ez dago enpresako plantillan, hau da, geratzen den denbora enpresa utzi, edo borondatezko lan-harremana amaitzeko arrazoi objektiboengatik kaleratzea bidezko. bidegabeko kaleratzea egingo da itzulketa osoa jasotako diru-laguntzaren zenbatekoa.

Araudia

 • 11ko 1451/1983 Errege Dekretua, maiatzaren 11koa betez 13/1982 legea, apirilaren 7koa, arautu egiten da hautaketa-prozesu edo enplegu sustapen-neurriak eta langile minusbaliodunen. [Permalink ELI]
 • 57. artikulua II. kapituluan 46/2002 Legea, abenduaren 18koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren erreforma partziala eta aldatzen dituen legeak sozietateen gaineko zergak eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. [Permalink ELI]
 • 170/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, errege dekretua, maiatzaren 11ko 1451/1983 legean aurreikusitakoa betez, 13/1982 errege dekretua, apirilaren 7koa, enplegua sustattzeko arautzen da sustapen-neurriak eta langile minusbaliodunen. [Permalink ELI]
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]
 • 27/2014 legea, azaroaren 27koa, sozietateen gaineko zergari buruzko. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Langilea izan duten% 33ko edo hortik gorako oinarrizko eskubidetzat aitortuta, gizarte segurantzako pentsiodun edo erakunde eskudunak aitortua duten ezintasun iraunkorragatiko pentsioaren-gradua, guztira, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia, edo pentsiodunen aitortuta duten klase pasiboetako erretiro-pentsioa edo erretiro-zerbitzurako ezintasun iraunkorra izateagatik edo gauzaez sentitzea.

Lanerako gaitasunaren murrizketak jarri behar dira kontuan, eta hori guztia, betiere horretarako ohiko lan-gaitasuna aintzat hartuta pertsona baten antzeko lanbide-prestakuntza.

Minusbaliotasun-gradua zehazteko aintzat hartzeko talde multiprofesionalen bidez egingo da, ebazpen arrazoitua emanda, dagokion arauan ezarritako baremoen.

Egon eta enplegu zerbitzu publikoan izena emanda duela.

Langilea ez egon behar zuen enpresarekin, hogeita lau hilabeteetan enpresa-talde edo erakunde baten bidez, kontratatu aurreko denbora mugarik gabeko kontratua.

Kanpoan geratzen dira lan-kontratu mugagabea amaitu duten langileak hiru hiletan, kontratua 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan izan ezik 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE).

Esklusio honek ez direnean aplikatuko da sartzeko zailtasun bereziak dituzten langileen lan-munduan sartzea. Horretarako, langileak egotea jasota daude zailtasun bereziak horiek multzo hauetako baten egongo dira:

 • a) garun-perlesia duten Pertsonak, buru-eritasuna duten pertsonentzat edo adimeneko ezgaitasuna duten pertsonak, 100eko 33ko edo gehiagoko minusbaliotasun.
 • b) ezintasun fisikoa duten pertsonak edo sentsoriala aitortutako minusbaliotasun maila 100eko 65ekoa edo handiagoa bada.

Kontratuaren ezaugarriak

Hitzartzen dituzten kontratuak enplegu-zentro berezietako izaera mugagabeko lan-kontratua salbuetsita izan daitezke.

Gizarte-segurantzaren kotizazioak dagokionez, hobari edo salbuespen-araubidea aplikatuko da kuota, oro har nahiz berariaz, hoberena.

Errazago jasotzeko, langilearen lanbide egokitzapenaren desgaituei edukia osatzen duten lanak, bere lanpostuan edo, hala badagokio, beharrezko prestakuntza ematea, osatu, bertan kontratuak hitzartu ahal izango da lanera epea dute egokitzeko; duela, eta, era berean, haren ordezkaritzat hartuko da probaldia eta horien iraupena ez da sei hilabeteko muga gaindituko.

Behar dutela, minusbaliotasunen bat duen langilea aldi batetik igaro dadin, lanera moldatzeko eta ezaugarrien zehaztuko ditu, talde multiprofesionalak ezarriko ditu.

Lanaldia, atsedenaldiak, arloan jaiak, oporrak eta baimenak xedatutakoa beteko da bosgarren atala, langileen estatutuaren I. tituluko bigarren kapituluko kalterik egin gabe, honako berezitasunekin:

 • a), debekatua dago aparteko orduak egitea salbu eta aurreikusteko edo ezbeharrak edo bestelako kalte ez-ohiko.
 • b) langileak, aurretik abisatu eta justifikatuta, baimena du lanera ez joateko errehabilitazio-tratamenduak médico-funcionales eta orientazioa, prestakuntza-ekintzetan parte hartzeko eta birmoldatzeko gaitasun profesionala, eta soldata jasotzeko eskubideari kanpoko egonaldiak ez horiek hamar ikasle, seihileko egun.

Enpresaren

Sustatzen dituzten enpresak dira, eta, batez ere, ezintasuna duten pertsonen elkarteekin eta/edo senideei, kalterik egin gabe, edozein pertsona fisiko nahiz juridikoak izan dadin bat.

Helburu nagusia da zentro horien lan-munduan sartzeko eta, beraz, urritasunen bat duten pertsonen gizarte.

Enplegurako zentro bereziko kalifikazioa lortzeko, honako hauek eduki behar dute enpresek. plantillako zenbakiak:% 70 gutxienez desgaitasunen bat duten langileei eskatzeko eta kalifikazio administrazio eskuduna.

Enplegu-zentro berezietako ematea enpresak dira honen helburu nagusia da minusbaliotasunen bat duten langileek lan bat egiteko ordaindutako eta egokitutako ekoizpen-ezaugarri pertsonal eta lan-integrazioa ahalbidetuko duen horiek lan-merkatu arruntean.

Eginak izan daitezke, herri-administrazioek zuzenean edo beste erakunde batzuekin lankidetzan aritzea. erakundeei, pertsona fisikoak, juridikoak edo ondasun-erkidegoak, juridikoa eta jarduteko gaitasuna duten enpresariak izatea.

Izaera publikoa edo pribatua izan dezakete, edo irabazi-asmorik gabea dela.

Ezinbestekoa da ikastetxeen erregistroan kalifikazioa eta inskripzioa estatuko enplegu zerbitzu publikoaren (SEPE), edo, hala badagokio, dagokion autonomia-erkidegoetako administrazioak.

Mende dago, edozein enpresari eragiten dioten arau berberak erabiliko dira.

Jarraian adieraziko diren onurak eskatu ahal izango dute enplegu-zentro berezietako urritasunak dituzten langileak kontratatzen duten lanaldi osoko edo partziala.

Egunean izatea zerga-betebeharretan eta gizarte segurantzarekikoetan bai langileen alta-data, bai, dagozkion hobariak aplikatzen direla .-epealdian zehar hobaria ez ordaintzeak bat dago arauzko epea betebehar horiek galdu egingo da automatikoki, Programa honetan araututako hobariak, kuotak aldi epe horretan, epe hori kontuan hartuta, sartutako ez kontsumitutako gisa hobariaren gehieneko ordu-kopurua zenbatzeko.

Eskuragarri ez izana aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren arau-hauste oso larriak egiteagatik agindutakoak ez diren, hori guztia, 46.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, arau-hauste eta zigorrei buruzko legearen testu bategina onartu zuen abuztuaren 4ko 5/2000 legegintzako errege dekretuaren.

Enplegu-zentro berezietan kondenaren edo extingan aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboagatik kaleratzeagatiko kontratu hobaridunak deialditik kanpo geratuko dira, eta aldi hori hamabi hilabeteko ezarritako hobariak saio honetan.

Eskatu beharko dituzte enpresek, minusbaliotasunen bat duten langileek enplegu-bulego-. Nahiz eta baldintza hori mantentzen da, eta 11ko 1451/1983 errege-dekretuaren 8. artikulua aplikatu nahi bada, hobaria ez da beharrezkoa langileari lan-eskaintza dagokion bulegoan eskatu bidez, baina gainera hurrengoak lortu nahi dira diru-laguntza eskatzea, aurreko informazioa eskatu behar du kontratuaren formalizazio araberako enplegu-Zerbitzu Autonomiko eskatutako baldintza izanez gero, diru-laguntza lortzeko, lan eskaintza.

Pizgarriak

Laguntzak jaso ditzaketen hauek dira:

1. Enplegu-sortzaile Zati batean finantzatzeko proiektuak (ikerketa-zentroak sortzea edo zabaltzea. Ministro agindua, 1998ko urriaren 16an). diru-laguntzak:

 • 12.020,24 euro lanpostu berri bakoitzeko egonkorrak, EEE% 90etik gorakoa da desgaitasunen bat duten langileei, eta langile horien guztirako kopuruarekiko, edo
 • 9.015,18 euro lanpostu berri bakoitzeko langile-kopurua egonkorra izaera, ezintasunen bat duten EEE% 70 eta% 90 artean dago.

Aurreko dirulaguntzak eman ahal izango dira baldin eta enplegurako zentro berezia behar bezala justifikatzen proiektuak ekarriko duen inbertsioaren batzuetarako edo ekintza hauetako:

 • Laguntza teknikorako diru-laguntza (bideragarritasun-azterketak, ikuskapenak …).
 • Diru-Laguntza partziala 3 punturainoko maileguen interesak.
 • Diru-proiektuetan inbertsio finkoa ezaguna den gizarte-interesa.

2. Lanpostuak Mantentzeko laguntza EEE (Ministro agindua, 1998ko urriaren 16an).

Diru-laguntza eskaerak lanpostuen mantentze-lana enplegu-zentro berezietan, hauek dira:

 • % 100eko hobaria, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuota barne), eta lan-istripu eta gaixotasun profesionalen batera bildu eta sarrera-kuotak.
 • Soldataren kostuaren Diru-zenbatekoa lanbide arteko gutxieneko soldataren% 50. lanaldi partzialeko kontratua, eta horrek ere diru-laguntza proportziozko murriztapena lanaldia egin da.
 • Soldataren kostuaren Diru-urritasun larria kasuan (izanen dira zenbatekoa lanbide arteko gutxieneko soldataren% 55).
 • Diru-lanpostuen egokitzea eta oztopo arkitektonikoak kentzeko zenbatekoa 1.803,04 euro batean baino ez.
 • Behin bakarrik eta, diru-laguntza, diru-laguntza ematen hasi zela, orekatu eta saneatzea enplegu-zentro berezietan.
 • Zuzendutako diru laguntzak aurrekontua orekatzen duten enplegu-zentro bereziak irabazi-asmorik ez duten eta onura publikoko eta imprescindibilidad.

Enplegu-zentro berezietan jaso ahal izango dituzte laguntza teknikoa zaintzeko erabiltzen da, lanpostuen eskuratuz interesdunaren eskariz edo administrazioaren kabuz espedientea aztertu denean hala eskatu.

3. Laguntza-unitateentzat, lanbide-jardueraren Laguntza (469/2006 ED, apirilaren 21ekoa).

Laguntza-unitateak da lanbide-jardueraren aintzat hartzeko talde multiprofesionalen lekutuak, zerbitzuak enplegu-zentro berezietako langile eta gizarte doikuntzaren bidez, funtzioak eta eginkizunak garatzea, oztopak gainditzen laguntzeko, minusbaliotasunen bat duten langileek duten oztopoak edo zailtasunak, eta ikastetxe horietako prozesuan dute lanpostu batean hasteko eta iraunkortasuna.

Beste ezaugarri batzuk

Egiten duen lana minusbaliotasunen bat duen langilea enplegu-zentro berezietan eta egokitutako banakako ezaugarriak izan beharko du ekoizpen ordaindutako langilearen, pertsonala eta soziala, eta egoki daitezen erraztea, hala badagokio, ondoren lan-integrazioa lan-merkatu arruntean.

Duela bermatzeko egokitzen zaizkien lana une oro, bai eta bakoitzaren ezaugarri pertsonalak eta profesionalak minusbaliotasunen bat duen langilea eta baloratzea, lanbide aintzat hartzeko talde multiprofesionalen egin beharko die, egokitze-maila berrikusi eginen dira, eta, gutxienez, bi urte. Badute, berrikustea Eta Lanbide Anitzeko Taldeak Abiaraztea observaran egiten duen lana handia duten langileak, osasuna arriskuan jarri egokia den ala ez, honako hau aitortu behar dute, iragan behar dute kasu horretan, langilea beste lanposturik bete ezaugarri zentroan bertan eta hori zerbitzuak jaso ahal izan ez utziko dute kargua 16. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

Baldin eta aurretik egiaztatu gabe geratzen arriskua aldian behingo ikuskapena egiteko Talde Multiprofesionalak Ezarriko Ditu, modu berean jardungo da, eta horren berri berehala Talde Multiprofesionalak Ezarriko Ditu.

Araudia

 • 1368/1985 Errege Dekretua, uztailaren 17koa, lan-harremana arautzen duen lan egiten duten minusbaliatuen izaera bereziko enplegu-zentro berezietan. [Permalink ELI]
 • 427/1999 Errege Dekretua, martxoaren 12koa, 1368/1985 errege dekretua, uztailaren 17koa, lan-harremana arautzen duen lan egiten duten minusbaliatuen izaera bereziko enplegu-zentro berezietan. [Permalink ELI]
 • 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, lege orokorraren testu bategina onartzen duena desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari [Permalink ELI]
 • 2273/1985 Errege Dekretua, abenduaren 4koa, por el que se aprueba el Reglamento enplegu-zentro berezietako legeko 42. artikuluan zehaztutako 13/1982 errege dekretua, apirilaren 7koa, minusbaliatuak integratzeko [Permalink ELI] (1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, egungo 43. artikulua, azaroaren 29koa, lege orokorraren testu bategina onartzen duena desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari [Permalink ELI]).
 • 1998ko urriaren 16ko agindua emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena sustatzeko diru-laguntza eta diru-laguntza publikoak elbarrien laneratzea enplegu-zentro berezietan eta lan autonomoa. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Langilea izan duten% 33ko edo hortik gorako oinarrizko eskubidetzat aitortuta, gizarte segurantzako pentsiodun edo erakunde eskudunak aitortua duten ezintasun iraunkorragatiko pentsioaren-gradua, guztira, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia, edo pentsiodunen aitortuta duten klase pasiboetako erretiro-pentsioa edo erretiro-zerbitzurako ezintasun iraunkorra izateagatik edo gauzaez sentitzea.

Borondatezko eszedentzian egon eta lan-gune batetik, enplegurako zentro berezian.

Kolektibo hauetako bateko (errege dekretuaren 6. artikuluan ezartzen denaren arabera 290/2004, otsailaren 20koa):

 • a) garun-perlesia duten pertsonak, buru-eritasunen bat duten pertsonek edo ezintasun intelektuala duten pertsonen% 33ko edo gehiagoko desgaitasun-maila.
 • b) minusbaliotasun fisikoa edo sentsoriala duten pertsonak,% 65eko ezgaitasun aitortua% 65koa edo handiagoa denean).
 • c) aurreko paragrafoetan aipatzen ez ezintasunen bat duten emakumeen% 33ko edo gehiagoko desgaitasun maila duten.

Langilea ez egon behar zuen enpresarekin, hogeita lau hilabeteetan enpresa-talde edo erakunde baten bidez, kontratatu aurreko denbora mugarik gabeko kontratua edo azken sei hilabeteetan eta iraupen jakineko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo prestakuntza-kontratuak, edo erretiratua ordezkatzeko.

Enpresaren

Enpresa laguntzaile eta 290/2004 errege dekretuan ezarritako baldintzak bete, otsailaren 20koa (otsailaren 21eko BOE).

Enpresek kondenaren edo extingan aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboagatik kaleratzeagatiko kontratu hobaridunak deialditik kanpo geratuko dira, eta aldi hori hamabi hilabeteko ezarritako hobariak saio honetan.

Pizgarriak

Langilea kontratatzen duen enpresa laguntzailearen da. izatea a taldeko kolektiboa) edo b) laguntza hauek izanen ditu:

 • Diru-laguntza bakoitzeko 7.814 euro lan-kontratua lanaldi osokoa. lanaldi partzialeko kontratua proportzionalki gutxituko dira lanaldiaren arabera, lan-hitzartu zela.
 • Egokitze bidezko Diru-Laguntza lanpostua eta oztopo-zatian ezarritakoari jarraikiz, 1451/83 Errege Dekretua, maiatzaren 11koa, errege dekretuak aldatu zuen urtarrilaren 30eko 170/2004.

Enpresa laguntzaile langile bat kontratatu du da. izatea taldeko kolektiboa c), honako laguntza hauek jasotzeko eskubidea izango du:

 • Diru-laguntza bakoitzeko 3.907 euro lan-kontratua lanaldi osokoa. lanaldi partzialeko kontratua proportzionalki gutxituko dira lanaldiaren arabera, lan-hitzartu zela.
 • Egokitze bidezko Diru-Laguntza lanpostua eta oztopo-zatian ezarritakoari jarraikiz, 1451/83 Errege Dekretua, maiatzaren 11koa, errege dekretuak aldatu zuen urtarrilaren 30eko 170/2004..

Gizarte segurantzaren enpresa-kuoten hobariak:

Kontratua lanaldi osoko ospatzen da, enpresak eskubidea izanen dute ondoren azaltzen diren hobariak:

Urritasun larria gabeko langileak Gizonak Emakumeak
45 Urtetik beherako 4.500 €/urte 5.350 €/urte
45 Urtetik gorako 5.700 €/urte 5.700 €/urte
Langile larria duten Gizonak Emakumeak
45 Urtetik beherako 5.100 €/urte 5.950 €/urte
45 Urtetik gorako 6.300 €/urte 6.300 €/urte

Kontratazioa lanaldi partzialean egiten bada, hobaria 2.7 artikuluan ezarritakoa izango da abenduaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 30eko BOE) arabera, 27/2009 legearen 6.2 artikuluan emandako idazkera, abenduaren 30ekoa (abenduaren 31ko BOE).

Enpresaren betebeharrak

Enpresa onuradunek, langile horien egonkortasuna aldi batez, gutxienez hiru urtetan eta, horien ordez beste batzuk, ezintasunen bat duten langileak kaleratzea bidezko beharko dute.

Egunean izatea zerga-betebeharrak eta gizarte segurantzarekikoak egunean izatea.

Beste ezaugarri batzuk

Honetan xedatu ez den orotan 290/2004 Errege Dekretua, otsailaren 20koa, enpresa laguntzaileei jakinaraziko zaie eta aplikatuko da kontratu horien baldintzak eta salbuespenak, bai eta erregimen, baita betebeharrak egonkortasun langile, 1451/83 errege dekretuan araututako laguntzak, maiatzaren 11koa, errege dekretuak aldatu zuen urtarrilaren 30eko 170/2004.

Araudia

 • 11ko 1451/1983 Errege Dekretua, maiatzaren 11koa betez 13/1982 legea, apirilaren 7koa, arautu egiten da hautaketa-prozesu edo enplegu sustapen-neurriak eta langile minusbaliodunen. [Permalink ELI]
 • 170/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, errege dekretua, maiatzaren 11ko 1451/1983 legean aurreikusitakoa betez, 13/1982 errege dekretua, apirilaren 7koa, enplegua sustattzeko arautzen da sustapen-neurriak eta langile minusbaliodunen. [Permalink ELI]
 • 290/2004 Errege Dekretua, otsailaren 20koa, enplegu-enklabeak arautzen dituena sustatzeko neurri gisa ezintasunen bat duten pertsonentzako enplegua. [Permalink ELI]
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Gaitasun intelektuala duen pertsona izan erregistroan izena emandako muga enplegu-zerbitzu publikoek enplegu-eskatzaile gisa ofizialki egiaztatzen duten langabe, indarrean dauden baremoen arabera egoera baloratzeko ezintasuna% 20 baino gutxiago adimen-ezintasunaren lortzen ez duten eta% 33.

Ez ditu barne hartzen dituzten langileak lan-kontratu mugagabea amaitu aurreko hiru hiletan, kontratua 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan izan ezik 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE).

Langileak ez zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasun 2. maila bitarteko odolkidetasunezko, enpresaburuak edo kargudun zuzendaritza edo sozietateetako administrazio-organoetako kideek, baita sortzen diren kontratazioak. Hori ez zaie aplikatuko, baldin eta enplegu-emailea langile autonomoa bazterketa soldatapeko langilerik ez eta 45 urtetik beheitiko familiako bakarrik kontratatzen beste norbaitekin batera bizi ez bada bere kargura etxean ez badago. ez baldin eta langile autonomoaren duten 30 urtetik beherako seme-alaben lan egin behar dute, bai izango ez balitz bezala bizi badira.

Langileak ez egon behar zuen enpresarekin, enpresa-talde edo erakunde 24 hilabeteetan bidez kontratatu aurreko azken 6 hilabeteetan kontratu mugagabea edo iraupen jakineko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo prestakuntza-kontratuak, edo erretiratua ordezkatzeko.

Ez ditu barne hartzen dituzten langileak lan-kontratu mugagabea amaitu aurreko hiru hiletan kontratua formalizatzea. Esklusio honek ez da aplikatuko honako kasu hauetan, kontratua amaitu dela aitortu edo deklaratu desegokia da, edo kaleratze kolektiboagatik kaleratzea izan ezik, 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan, abenduaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 30eko BOE).

Kontratuaren ezaugarriak

Diru laguntzen xede diren kontratuak atalean adierazten dira pizgarriak egin beharko dira kontratu mugagabearekin eta aldizkako langile finkoen modalitate barne, lanaldi osoko kontratazio bidez edo lanaldi partzialekoa izango da.

Enpresaren

Jarraian adieraziko diren onurak eskatu ahal izango dute enpresek eta langileek eta langile autonomoak langile bakoitzari dagokion muga kontratatzen duten gaitasun intelektuala, bai eta denbora-epe jakinik gabe lanaldi osoko edo lanaldi partzialeko lan elkartuko kooperatibetako langile dituzten gaitasun intelektuala bazkideen eta muga gisa, honako betekizun hauek betetzen badituzte:

Egunean izatea zerga-betebeharretan eta gizarte segurantzarekikoetan bai langileen alta-data, bai, dagozkion hobariak aplikatzen direla .-epealdian zehar hobaria ez ordaintzeak bat dago arauzko epea betebehar horiek galdu egingo da automatikoki, Programa honetan araututako hobariak, kuotak aldi epe horretan, epe hori kontuan hartuta, sartutako ez kontsumitutako gisa hobariaren gehieneko ordu-kopurua zenbatzeko.

Eskuragarri ez izana aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren arau-hauste oso larriak egiteagatik agindutakoak ez diren, hori guztia, 46.2 artikuluan aurreikusitakoaren arabera, arau-hauste eta zigorrei buruzko legearen testu bategina onartu zuen abuztuaren 4ko 5/2000 legegintzako errege dekretuaren.

Enpresek kondenaren edo extingan itzuli beharreko kaleratzeagatiko aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboagatik kontratu hobaridunak deialditik kanpo geratuko dira, eta aldi hori hamabi hilabeteko ezarritako hobariak saio honetan.

Pizgarriak

 • Egindako* kontratu bakoitzeko diru-laguntza: 2.000 euro.
 • Denbora mugarik gabeko kontratua denean kontuan hartuko, diru-laguntza proportzionalki murriztuko da lanaldi partzialeko 2.000 euro hitzartutako lanaldiaren arabera.

Gizarte segurantzaren enpresa-kuoten hobaria:

 • 125 euro/hil (1500euros/urte), 4 urtetan zehar
 • Kontratazioa lanaldi partzialean egiten bada, hobaria artikuluan ezarritakoa izango da 43/2006 legeko 2.7 artikulua, abenduaren 29koa, emandako erredakzio arabera 6.bi artikuluko konpentsazioko bosturtekoko abiaburu-27/2009 legea, abenduaren 30ekoa (abenduaren 31ko BOE).
 • * Diru-laguntza lanpostuen egokitzea, oztopo edo dotazio langileak babesteko neurrien 901,52 euro arte.

* Dirulaguntzetan eskumen autonomikoko baldintza bete beharrik izan du euskal autonomia erkidegoko bakoitzaren araberakoa da.

Enpresaren betebeharrak

Diru-laguntza jaso izanez gero:

Enpresa onuradunek, langile horien egonkortasuna aldi batez, gutxienez hiru urtetan eta, lana borondatez uztea, kaleratzea bidezko edo lan-harremana iraungitzea arrazoi objektiboengatik edo horien ordez beste batzuk beharko dira ezintasunen bat duten langileak.

Betebehar hori gaindikina itzuli beharko du enpresak bitarteko ez betetzea; ekialdean dirua itzultzea mugatuak izango dira, ebazpen adierazia ez dute zerbitzuagatik ezer ordaindu beharrik izango jasotako diru-laguntza itzultzeko hobariak orain arte hartu. Dagokion zenbatekoa itzuliko dute diru-laguntzaren zati proportzionala izango da, eta, aldi berean, epe horretan langilea ez dago enpresako plantillan, hau da, geratzen den denbora enpresa utzi, edo borondatezko lan-harremana amaitzeko arrazoi objektiboengatik kaleratzea bidezko. bidegabeko kaleratzea egingo da itzulketa osoa jasotako diru-laguntzaren zenbatekoa.

Araudia

 • 11ko 1451/1983 Errege Dekretua, maiatzaren 11koa betez 13/1982 legea, apirilaren 7koa, arautu egiten da hautaketa-prozesu edo enplegu sustapen-neurriak eta langile minusbaliodunen. [Permalink ELI]
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]
 • 2021/368 Errege Dekretua, maiatzaren 25ekoa, ekintza positiboko neurriei buruzko enplegua sustatzeko gaitasuna duten pertsona intelektuala muga. [Permalink ELI]
 • 2021/11 Errege dekretua, maiatzaren 27koa, lanmerkatua aldatzeko premiazko neurriei buruzko enpleguaren defentsa, ekonomia eta langile autonomoen babesa (lehenengo azken xedapena). [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Langabezian dauden pertsonak eta enplegu bulegoan izena emanda, 12 hilabetez, gutxienez 18, kontratatu aurreko.

Kontratuaren ezaugarriak

Denbora-epe jakinik gabe lanaldi osoan edo partzialean egingo da.

Enpresaren

Enpresak enplegu eduki behar da, gutxienez, 3 urtean kontratatutako langileari lan-harremana hasten den egunetik hasita. Era berean, enplegu-maila eduki beharko da enpresan kontratu honekin lortutako, gutxienez, bi urte. Ez badira betebehar horiek betetzen, itzuli egin beharko da.

Betebeharrak bete ez direla joko da enplegua mantentzeko lan-kontratua arrazoi objektiboengatik iraungitzen da, aurreko edo diziplinazko kaleratzea edo beste bat denean edo aitortu, ezta espezie-suntsipenak eragindako heriotzak, erretiroak datorren lehendakariak kargua uzten duenean, edo ezintasun iraunkor osoa, absolutua edo baliaezintasun handia edo langileen adostutako denbora amaitzea edo kontratuaren xede den obra edo zerbitzua amaitzean edo proba-aldian.

Xedapen honetan aurreikusten ez den guztian, 43/2006 legearen i. kapituluaren i. atalean, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko 2.7 artikuluan ezarritakoa izan ezik.

Pizgarriak

Hobaria, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuota:

 • Gizonen: 1.300 euro/urte).
 • Emakumeak: 1.500 euro/urte).

Kontratua lanaldi partzialekoa izanen da, modu lanaldiaren proportzioan lan-kontratuan itundutako.

Iraupena

 • 3 urte

Araudia

 • Real Decreto-ley 2019/8, martxoaren 8koa, babesteko premiazko neurriei eta gizarte prekarietatearen aurkako borroka lan-jardunaldian. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Langile enplegu bulegoan izena emanda dauden langabetuak lanean edo dituzten beste enpresa batzuk, lanaldi partzialeko kontratua, lanaldia baldin badu betiere heren bat baino gutxiagokoa bada lanaldi oso konparagarrian egiten dio langile bati, gizarte bazterketa egoeran dauden Gizarte-bazterkeriaren aurkeztu beharko da dagozkion gizarte zerbitzu publikoen eskudunak eta partaide izatea zehazten hauek:

 • A) gizarteratzeko gutxieneko errenten, edo beste edozein prestazio, izaera bereko edo antzeko, eta, halaber, autonomia erkidego bakoitzean duten izenaren arabera, bizikidetza-unitateko kide guztiek onuradunak.
 • B) lortu ezin dituzten pertsonak aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak, honako arrazoiak direla eta:
  • •Falta del periodo exigido de residencia o empadronamiento, o para la constitución de la Unidad Perceptora.
   • legez ezarritako gehienezko denboraldia gainditua izatea.
 • C) hamazortzi urte baino gehiago eta hogeita hamar urte baino gutxiagoko Gazteak, adingabeak babesteko erakunderen batetik datozenak.
 • D) droga-mendekotasun arazoak dituzten pertsonak edo bestelako adikzio-prozesuan dauden errehabilitatzen edo gizarteratzen ari direnak.
 • E) espetxeratuak lan egiteko eta lan-harremanak ez dagoela aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 782/2001 errege dekretuaren 1. artikuluan araututako, uztailaren 6koa, lan-harremana arautzen duen izaera bereziko lan-jarduerak egiten dituzten zigortuen espetxe - eta gizarte segurantzako tailerrak babesteko mende-zigor gizartearen onerako lan, eta baita baldintzapean askatutako pertsonak eta preso ohiak.
 • F) barne-Beherako aplikazio-eremuan sartutako 5/2000 lege organikoa, adingabeen erantzukizun penala arautzen duen urtarrilaren 12ko. horien kokapena dela eta lanposturen bat eskuratu eta lan-harremanak ez dagoela aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 53.4 artikuluan aipatzen diren aipatutako legearen erregelamenduaren errege dekretuaren bidez onartu zen, uztailaren 30ekoa, 1774/2004 erregelamendua onartzen duena, 5/2000 lege organikoaren arautzen duen urtarrilaren 12ko adingabeen erantzukizun penala, era berean, zaintzapeko askatasunaren egoeran dauden eta barne-ohia.
 • G) Pertsona-zentroetako baimendutako ordezko bizilekua autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla hiriek.
 • H) Pertsona zerbitzuetatik datozen prebentzio eta gizarteratze baimendutako autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla.

Langilea ez zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasun 2. maila bitarteko odolkidetasunezko, enpresaburuak edo kargudun zuzendaritza edo sozietateetako administrazio-organoetako kideek, baita sortzen diren kontratazioak. Hori ez zaie aplikatuko, baldin eta enplegu-emailea langile autonomoa bazterketa soldatapeko langilerik ez eta 45 urtetik beheitiko familiako bakarrik kontratatzen beste norbaitekin batera bizi ez bada bere kargura etxean ez badago. ez baldin eta langile autonomoaren duten 30 urtetik beherako seme-alaben lan egin behar dute, bai izango ez balitz bezala bizi badira.

Langilea ez egon behar zuen enpresarekin, enpresa-talde edo erakunde 24 hilabeteetan bidez kontratatu aurreko azken 6 hilabeteetan kontratu mugagabea edo iraupen jakineko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo prestakuntza-kontratuak, edo erretiratua ordezkatzeko.

Kanpoan geratzen dira lan-kontratu mugagabea amaitu duten langileak hiru hiletan kontratua formalizatzea. Esklusio honek ez da aplikatuko honako kasu hauetan, kontratua amaitu dela aitortu edo deklaratu desegokia da, edo kaleratze kolektiboagatik kaleratzea izan ezik, 8.2 artikuluan aurreikusitako kasuan, abenduaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 30eko BOE).

Kontratuaren ezaugarriak

Diru laguntzen xede diren kontratuak atalean adierazten dira pizgarriak kontratu mugagabearekin eta aldizkako langile finkoen modalitate barne egin ahal izango dira, kontratazio bidez lanaldi osoko edo lanaldi partzialekoa izango da. Idatziz gauzatuko dira ereduan jarri behar da, eta estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Enpresaren

Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte segurantza.

Baztertua ez izana sarbidea aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, abuztuaren 4ko 5/2000 legegintzako errege dekretuaren (abuztuaren 8ko BOE), buruzko legearen testu bategina onartzen duena arloko arau-hausteak eta zehapenak.

Enpresek kondenaren edo extingan, kaleratze aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboagatik, kontratu hobaridunak babespean lege-arauak enplegua sustatzeko programak, 6.2 artikuluan ezarritakoaren arabera 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE), hamabi hilabeteko epean zehar, lege horretan ezarritako laguntzak jaso ditzaketenak.

Pizgarriak

Hobaria, kontratu mugagabea bakoitzak eskubidea emango du, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuota 50 €/hilean (600 €/urte) lau urtez.

Hasierako kontratuak izanez gero edo mugagabe bihurtzea lanaldi partzialez burutzen da, hobaria aplikatu da, xedatutakoaren arabera, 2.7. art.: arautzearen 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE), legearen arabera emandako idazketa art.6.2 abenduaren 30eko 27/2009 (abenduaren 31ko BOE).

Beste ezaugarri batzuk

Autonomia-erkidegoko antolamendu juridikoan ezarritako onurak ezin izango dute xede berarekin beste laguntza batzuk jasotzeko, soldataren kostuaren% 60 baino handiagoak diren kontratu kalitarearen urteroko akordioari esker.

Laguntzak jaso ahal izateko, eskatzen diren baldintzak bete gabe kasuetan laguntza emateko, itzuli egin beharko dira gabeko kopuruak enpresek ingresatu behar duten gizarte segurantzako kuoten hobaria zenbatekoa gehi errekargua eta berandutza interesak barne arauetan ezarritakoaren arabera recaudatorias gizarte segurantzaren arloko neurriei buruzkoa.

Ez da aintzat hartuko dira izaera bereziko lan harremanetatik deskribatutako pizgarriak direnean.

Araudia

 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]
 • 2.1. Artikulua eta azken xedapenetako hirugarrena 44/2007 legea, abenduaren 13koa, gizarteratze enpresen araubidea erregulatzen duena. [Permalink ELI]
 • 3/2012 legearen azken xedapenetako hamalaugarrena, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Egiaztatutako duten pertsonak, administrazio eskudunak genero-indarkeriaren biktima edo etxeko indarkeriaren biktima batek bizikidetzako familia-unitateko, terrorismoaren biktimatzat hartzeagatiko edo gizakien salerosketaren biktima izaera behar gabe langabezian egotea.

Langilea ez zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunaren bigarren maila bitarteko odolkidetasunezko enpresa-zuzendaritza-kargudun edo sozietateetako administrazio-organoetako kide, bai eta sortzen diren kontratazioak. Hori ez zaie aplikatuko, baldin eta enplegu-emailea langile autonomoa bazterketa soldatapeko langilerik ez eta kontratatu berrogeita bost urtetik beheitiko familiako bakar bati beste norbaitekin batera bizi ez bada bere kargura etxean ez badago. ez baldin eta langile autonomoaren duten 30 urtetik beherako seme-alaben lan egin behar dute, bai izango ez balitz bezala bizi badira.

Langilea ez egon behar zuen enpresarekin kontratatu aurreko hogeita lau hilabeteetan bidez kontratu mugagabea edo azken sei hilabeteetan eta iraupen jakineko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo prestakuntza-kontratuak, edo erretiratua ordezkatzeko.

Kanpoan geratzen dira lan-kontratu mugagabea amaitu duten langileak hiru hiletan kontratua formalizatzea. Esklusio honek ez da aplikatuko honako kasu hauetan, kontratua amaitu dela kaleratzea edo kaleratze kolektiboagatik izan ezik, desegokia da, aitortutako aitortutako artikuluan aurreikusitako kasuan, 8.2 abenduaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 30eko BOE).

Kontratuaren ezaugarriak

Diru laguntzen xede diren kontratuak egin ahal izango dira eta iraupen mugagabea, aldizkako langile finkoen modalitate barne, kontratazio bidez lanaldi osoko edo lanaldi partzialekoa izango da. Idatziz gauzatuko dira ereduan jarri behar da, eta estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Enpresaren

Kontratu hau egingo dituzte enpresa guztiak barne, kooperatiba edo lan-talde horren sartutako, bazkide langile edo laneko bazkide, baldin eta erakundeak aukeratu gizarte segurantzako erregimen propioa, bai eta autonomoak besteren konturako langileak kontratatzen duten kolektibo honetan sartuta dauden langileei.

Irudian, korronte ditu zerga-betebeharrak eta gizarte segurantzarekikoak.

Baztertua ez izana sarbidea aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, abuztuaren 4ko 5/2000 legegintzako errege dekretuaren (abuztuaren 8ko BOE), buruzko legearen testu bategina onartzen duena arloko arau-hausteak eta zehapenak.

Enpresek kondenaren edo extingan, kaleratze aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboagatik, kontratu hobaridunak babespean lege-arauak enplegua sustatzeko programak, 6.2 artikuluan ezarritakoaren arabera 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE), deialditik kanpo geratuko dira, eta aldi hori hamabi hilabeteko diru-laguntzak.

Pizgarriak

Kontratu mugagabea bakoitzak eskubidea emango du, kontratua egin den eguna, hileko hobaria, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuota kontratatutako langileak bakoitzeko biktima direnean:

 • Etxeko Indarkeria, 70,83 €/hilean (850 €/urte), 4 urtetan zehar.
 • Violencia de género o de terrorismo, 125 €/mes, (1.500 €/año) durante 4 años.
 • Gizakien salerosketa, 125 €/hil, (1.500 €/urte) 2 urtean.

Hasierako kontratuak izanez gero edo lanaldi partzialeko egiten mugagabe bihurtzeko, hobaria aplikatu da, 2.6 artikuluaren terminoetan, 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE) arabera, 27/2009 legearen 6.2 artikuluan emandako idazkera, abenduaren 30ekoa (abenduaren 31ko BOE).

Beste ezaugarri batzuk

Autonomia-erkidegoko antolamendu juridikoan ezarritako onurak ezin izango dute xede berarekin beste laguntza batzuk jasotzeko, soldataren kostuaren% 60 baino handiagoak diren kontratu kalitarearen urteroko akordioari esker.

Laguntzak jaso ahal izateko, eskatzen diren baldintzak bete gabe kasuetan laguntza emateko, itzuli egin beharko dira gabeko kopuruak enpresek ingresatu behar duten gizarte segurantzako kuoten hobaria zenbatekoa gehi errekargua izango dute dagozkien interesek eta arauetan ezarritakoaren arabera recaudatorias gizarte segurantzaren arloko neurriei buruzkoa.

Ez da emanen deskribatutako pizgarriak izaera bereziko lan harremanetatik direnean.

Araudia

 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]
 • 1917/2008 errege dekretuaren lehenengo azken xedapenean, azaroaren 21ekoa, programa onartzen duena eta lan mundura bideratzeko genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako. [Permalink ELI]
 • 34. artikulua 29/2011 legea, irailaren 22an, aintzatesteko eta haiei osoko babesa emateko. [Permalink ELI]
 • Azken xedapenetako zortzigarrena 26/2015 legea, uztailaren 28koa, haurrak eta nerabeak babesteko sistema aldatzeko [Permalink ELI]
 • 3/2012 legearen azken xedapenetako hamalaugarrena, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Langabeei gizarte-bazterkeriaren gizarte bazterketa egoeran dauden egiaztatuko dituzte dagozkien gizarte zerbitzu publikoen eskudunak eta partaide izatea zehazten hauek:

 • A) gizarteratzeko gutxieneko errenten, edo beste edozein prestazio, izaera bereko edo antzeko, eta, halaber, autonomia erkidego bakoitzean duten izenaren arabera, bizikidetza-unitateko kide guztiek onuradunak.
 • B) lortu ezin dituzten pertsonak aurreko paragrafoan aipatzen diren prestazioak honako arrazoiak direla eta:
  • erroldan izena emanda Ez egoteko edo jasotzen duen unitatea.
  • legez ezarritako gehienezko denboraldia gainditua izatea.
 • C) Gazte hamazortzi urte baino gehiago eta hogeita hamar urte baino gutxiagoko adingabeak babesteko erakunderen batetik datozenak.
 • D) Personas con problemas de drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción social.
 • E) espetxeratuak lan egiteko eta horiek duten lan-harremana ez da ­te aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 782/2001 errege dekretuaren 1. artikuluan araututako, uztailaren 6koa, lan-harremana arautzen duen izaera bereziko lan-jarduerak egiten dituzten zigortuen espetxe - eta gizarte segurantzako tailerrak babesteko mende-zigor gizartearen onerako lan, eta baita baldintzapean askatutako pertsonak eta preso ohiak.
 • F) barne-Beherako aplikazio-eremuan sartzen diren 5/2002 lege organikoa, adingabeen erantzukizun penala arautzen duen horien kokapena dela eta lanposturen bat eskuratu eta lan-harremanak ez dagoela aplikazio-eremuaren barruan dagoen lan harreman bereziaren 53.4 artikuluan aipatzen diren aipatutako legearen erregelamenduaren errege dekretuaren bidez onartu zen, uztailaren 30ekoa, 1774/2004 erregelamendua onartzen duena, 5/2000 lege organikoaren arautzen duen urtarrilaren 12ko adingabeen erantzukizun penala, era berean, zaintzapeko askatasunaren egoeran daudenean, eta barne-ohia.
 • G) Pertsona zentroetako baimendutako ordezko bizilekua autonomia-erkidegoen eta Ceuta eta Melilla.
 • H) Pertsona zerbitzuetatik datozen prebentzio eta gizarteratze baimendutako autonomia-erkidegoek eta Ceuta eta Melilla.

Langilea ez zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasun 2. maila bitarteko odolkidetasunezko, enpresa edo zuzendaritza-kargudun edo sozietateetako administrazio-organoetako kide, bai eta sortzen diren kontratazioak. Langileak ez egon behar da, enpresarekin enpresa-talde edo erakunde aurreko 24 hilabeteen bidez kontratatzeko kontratu mugagabea edo azken 6 hilabeteetan. eta iraupen jakineko edo aldi baterako kontratu baten bidez edo prestakuntza-kontratuak, edo erretiratua ordezkatzeko.

Kanpoan geratzen dira lan-kontratu mugagabea amaitu duten langileak aurreko hiru hilabeteko epean, kontratua formalizatzea. Esklusio honek ez da aplikatuko honako kasu hauetan, kontratua amaitu dela aitortu edo deklaratu desegokia da, edo kaleratze kolektiboagatik, kaleratzea izan ezik. artikuluan aurreikusitako kasuan, 8.2 abenduaren 29ko 43/2006 legearen (abenduaren 30eko BOE).

Kountratuaren ezaugarriak

Diru laguntzen xede diren kontratuak egin ahal izango dira eta iraupen mugagabea, aldizkako langile finkoen modalitate barne, edo aldi baterako kontratazio bidez lanaldi osoan edo lanaldi partzialean,; kasu horretan, eguneroko lanaldia baino gehiagoko asteko edo lanaldiaren erdia lanaldi osoan alderagarri batekin ebalua ditzan.

Ere hitzartu ahal izango da, lan-sustapenerako aldi baterako kontratu gizarte-bazterketako egoeran dauden langileak. Idatziz gauzatuko dira ereduan batek argitaratzea agintzen duen estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Enpresaren

Merkataritza-elkartea izatea edo baltzu kooperatiboa insertzio enpresa gisa kalifikatuta, jardueraren bat egiten duen ekonomikoa bere xede sozialaren integrazioa eta prestakuntza-socio-laboral gizartean bazterturik dauden pertsonak.

Sustatzaileak eta partaidetza duten erakunde sustatzaileak edo gehiago, hau da, irabazi-asmorik gabeko erakundeak, irabazi asmorik gabeko elkarte eta fundazioak, beronen helburu soziala, pertsona behartsuen gizarteratzea sustatzen duten agertzen, gizarteratze-enpresak sortzeko. Horren parte-hartzea gutxienez kapital sozialaren% 51 merkataritza-sozietateetarako. Sozietate kooperatiben eta lan-kokatu behar da partaidetza hori legedietan jasotako gehieneko muga kontuan hartuta aplikatu behar zaien a bazkide laguntzaileak baldin bada.

Dagokien erregistroan izena emanda egotea, bai eta euskal autonomia erkidegoko Administrazio erregistroan gizarteratze-enpresak.

Urteko konputuan mantentzea, gizarteratze-prozesuan dauden langileen ehunekoa, gutxienez% 30eko lehen hiru urteetan jardueraren batean, eta langile guztien% 50, gutxienez, laugarren urtetik aurrera, eta ezin izango dira gutxienez bi.

Ez egin, iharduera ekonomikoen, euren sozietate-xedea.

Aplikatzea,% 80 gutxienez soberakin erabilgarriak zabaldu eta hobetu edo produkzio-egiturak eta gizarteratze-

Memoria ekonomikoa eta soziala kontuan hartzen dituen oreka sozial urtero aurkeztea, gizarteratze maila lan-merkatuan arrunta eta plantilaren osakera, gizarteratze-zereginei buruzko informazioa eta egindako aurreikuspenak datorren urterako.

Behar diren bitarteko guztiak eduki-konpromisoak betetzeko ibilbideak, eta lan mundura bideratzeko.

Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte segurantza.

Baztertua ez izana sarbidea aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, 5/2000 Legegintzako Errege Dekretua, abuztuaren 4ko (abuztuaren 8ko BOE), buruzko legearen testu bategina onartzen duena arloko arau-hausteak eta zehapenak.

Pizgarriak

Hobaria, kontratu mugagabea bakoitzak eskubidea emango du, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko kuota-70,83 €/hilean (850 €/urte) 3 urte iraun behar du.

Kontratua formalizatzen da 30 urtetik beherako gazteek duten 35 urtetik beherako edo handiagoa aitortuta badute% 33ko ezgaitasuna edo handiagoa, hobaria 137,50 eskubidea emango du €/hilean (1.650 €/urte), 3 urte iraun behar du.

Enpresek kondenaren edo extingan, kaleratze aitortu edo deklaratu bidegabea edo kaleratze kolektiboagatik, kontratu hobaridunak babespean lege-arauak enplegua sustatzeko programak, 6.2 artikuluan ezarritakoaren arabera 43/2006 legea, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE), 12 hilabetez, lege horretan jasotako dirulaguntzak jaso ditzaketenak.

Beste ezaugarri batzuk

Autonomia-erkidegoko antolamendu juridikoan ezarritako onurak ezin izango dute xede berarekin beste laguntza batzuk jasotzeko, soldataren kostuaren% 60 baino handiagoak diren kontratu kalitarearen urteroko akordioari esker.

Laguntzak jaso ahal izateko, eskatzen diren baldintzak bete gabe kasuetan laguntza emateko, itzuli egin beharko dira gabeko kopuruak enpresek ingresatu behar duten gizarte segurantzako kuoten hobaria zenbatekoa gehi errekargua eta berandutza interesak barne arauetan ezarritakoaren arabera recaudatorias gizarte segurantzaren arloko neurriei buruzkoa.

Ez da emanen deskribatutako pizgarriak izaera bereziko lan harremanetatik direnean.

Araudia

 • 44/2007 legea, abenduaren 13koa, gizarteratze enpresen araubidea erregulatzen duena. [Permalink ELI]
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Onuradunaren ezkontidea izan behar du, eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaideen, aurrekoen, ondorengoen eta gainerako bigarren mailaraino, langile autonomoaren barne.

Langabezian egotea eta enplegu bulegoan izena emanda.

Kontratuaren ezaugarriak

Denbora-epe jakinik gabe lanaldi osoan edo partzialean egingo da.

Langile autonomoa betebeharrak

Ez lan-kontratuak arrazoi objektiboengatik edo iraungi, diziplina-kaleratzeak aitortutako, kaleratze kolektiboak desegokiak judizialki aitortutako doitutako ez zuzenbidearekin, kontratua egin aurreko hamabi hilabeteetan izateko eskubidea ematen duen aurreikusitako hobaria aplikatzearen ondorioz ateratzen den.

Enplegu-emailea enplegu-maila eduki beharko da, azken sei hilabeteetan egin eta hurrengo aipatutako hobaria jasotzeko eskubidea ematen duten kontratuak.

Enplegu-maila aztertu eta haien mantentze-ondorioetarako, ez dira kontuan hartuko lan-kontratuak arrazoi objektiboengatik edo diziplinazko kaleratze lantoki-aldaketak ez aitortutako desegokiak, ez dituzten kaleratze kolektiboak aitortutako entregatzera ez zuzenbideko espezie-suntsipenak eragindako dimisioa, heriotza edo ezintasun iraunkor osoa, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia edo langileen adostutako denbora amaitzea edo kontratuaren xede den obra edo zerbitzua amaitzean edo proba-aldian.

Xedapen honetan aurreikusten ez den guztian, 43/2006 legearen i. kapituluaren i. atalean, hazkundea eta enplegua hobetzeko abenduaren 29ko artikuluetan ezarritakoa izan ezik, 2.7 6.1.b) eta 6.2.

Pizgarriak

 • % 100Eko hobaria kuotan, gertakizun arruntak direla-eta.

Iraupena

 • 12 Hileko epean.

Araudia

 • 2017/6 legea, urriaren 24koa, Premiazko Erreforma lan autonomoa. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Langile langabeak kontratatzea eta berrogeita hamabi urte inskribaturik dauden enplegu zerbitzu publikoak, onuradunak diru-laguntzei buruzko edozein 274. artikuluan jasotako lege orokorraren testu bateginaren aldeko diru-laguntzak, edo gizarte segurantzako nekazaritza erregimen berezian sartuta dauden behin-behineko langileei gizarte segurantzan.

Neurri hori aplikatuta, borondatezkoa izango da.

Langile batek zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasun-ez eta alboko lerrotik bigarren maila bitarteko odolkidetasunezko enpresa edo zuzendaritza-kargudun edo sozietateetako administrazio-organoetako kide, bai eta sortzen diren kontratazioak.

Kontratuaren ezaugarriak

Kontratua lanaldi osokoa izanen da eta, itzultzeko eperik gabe.

Idatziz jaso duen eredua estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Enpresaren

Ez da neurri hori aplikatu ahal izango ditu direnean laneratzeko kontratua edo kontratu Estatuko Enplegu zerbitzu publikoak diruz lagundutako programaren babespean enplegua sustatzeko nekazaritza- edo kontratazio bidez eman ez bada denean:

 • Baimenduta duten Enpresak enplegu erregulazioko espediente.
 • Enpresak diru-laguntza jasotzen duen lan egin, azken hamabi hilabeteetan izan ezik; kasu horretan, kontratuak gizarte segurantzaren nekazaritza erregimen berezian sartzen diren aldi baterako langileak.

Pizgarriak

Laguntzak jasotzen ahalko dituzte sorospena jasotzen dutenek eta kontratatzen diren enpresek honako hauek dira:

 • 1 Langileari hileko Abono% 50 subsidioaren zenbatekoa, kontratua indarrean dagoen bitartean, eta, gehienez ere bi jasotzeke dagoen aldia subsidioaren eta aplikatzeari kalterik egin gabe eskubidea iraungitzeko arrazoiak idatz-zatietan aurreikusitako a), e), f) eta g) eta 272. artikulua, gizarte segurantzaren lege orokorraren testu bategina.
 • 2 Langileari.Abono, ordainketa bakar batean, hiru hilabete lehenago subsidioaren zenbatekoa egiten den lana sortzen duen bateragarritasuna onuradunak ohiko bizilekuz aldatu behar.
 • 3 Bonificación bada, dagokion kontratazio mugagabea duten baldintzak bete behar dira. abenduaren 29ko 43/2006 legeko (abenduaren 30eko BOE) edo 8/2019 badu langileak, Real Decreto-ley da decr sartzen dira hauek: ezintasuna duen pertsona; pertsona gizartean baztertuta daudenak;, genero indarkeriaren biktima, terrorismoa edo etxeko gizakien salerosketa; edo, Real Decreto-ley 2019/8 artítulo 8., martxoaren 8koa (martxoaren 12Ko eao), hau da, iraupen luzeko langabezian dagoen pertsonaren izan.

Hileko ordainketa aurreko 1 apartatuan aipatutako langile jasoko prestazioak kudeatzen dituen erakundeak tiempoa zehar atal horretan ezarritako kenduta, hala badagokio, hiru hilabeteko sorospena eman beharreko diru-laguntza, mugikortasun geografikoa eta aurreko 2. idatz--zatian aurreikusitako sei hileko kopurua adinakoa izanen da diru-laguntzak ordaintzeko erregimenean bateragarritasuna.

Enpresaburua, denbora horretan, langileari dagokion soldata ordaintzeko obligazioa bete osatuko du, subsidioaren zenbatekoa jaso izan arte langilea soldata horren zenbatekoa halaber, gizarte-segurantzaren kotizazioak gertakizun guztiak direla-eta lansari osoa barne subsidioaren zenbatekoa adierazitako. Langileen kasuan, nekazaritza erregimen berezian sartzen diren aldi baterako, enpresaburuak bere ardura izango da kotizazioa adas jorn egiazko REASS dagozkion kontingentzia bidez.

Araudia

 • 45/2002 legearen bosgarren xedapen iragankorra, abenduaren 12koa, sistema erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa, langabeziagatiko babes-aukerak areagotzeko. [Permalink ELI]
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]
 • Real Decreto-Ley 2019/8, martxoaren 8koa, babesteko premiazko neurriei eta gizarte prekarietatearen aurkako borroka. [Permalink ELI]

Definizioa

Familia-etxeko zerbitzuaren lan-harreman berezitzat hartzen da haren titularrak, enplegatzaile gisa, eta haren mende eta haren kontura familia-etxean ordaindutako zerbitzuak ematen dituen enplegatuak hitzartzen dutena.

Kontratuaren ezaugarriak

Enplegatzaileek zuzenean edo enplegu-zerbitzu publikoen edo behar bezala baimendutako enplegu-agentzien bidez kontratatu ahal izango dituzte langileak, berdintasun- eta diskriminaziorik ezaren printzipioa erabat bermatuta.

Lan-kontratuaren forma Langileen Estatutuan aurreikusitakoaren araberakoa izango da.

Kontratua egin ahal izango da.

 • Hitzez.
 • Idatziz.

Kontrako frogarik ezean, idatzizko itunik ezean, lan-kontratua mugagabetzat eta lanaldi osokotzat joko da.

Alderdietako edozeinek eska dezake kontratua idatziz formalizatzea, baita lan-harremanak irauten duen bitartean ere.

Langileak kontratuaren funtsezko elementuei eta lan-prestazioa gauzatzeko baldintza nagusiei buruzko informazioa jaso beharko du, baldin eta elementu horiek ez badaude idatziz formalizatutako kontratuan jasota, Langileen Estatutuari buruzko Legearen 8. artikuluko 5. paragrafoa garatzen duen uztailaren 24ko 1659/1998 Errege Dekretuan ezarritakoaren arabera.

Uztailaren 24ko 1659/1998 Errege Dekretuaren 2.2 artikuluak aipatzen dituen alderdiez gain, informazio horrek honako hauek jaso beharko ditu:

a) Gauzazko soldata-prestazioak, halakorik egotea hitzartu denean.

b) Hitzartutako presentzia-denboren iraupena eta banaketa, bai eta horiek ordaintzeko edo konpentsatzeko sistema ere.

c) Etxeko enplegatuak familiaren egoitzan gaua igarotzeko erregimena, hala badagokio.

Hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoaren arabera, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak enplegu-emaileen eskura jarriko ditu lan-kontratuen ereduak, bai eta artikulu honetan ezarritakoa betetzeko behar den informazioa ere.

Kontratua amaitzea

1. Familia-etxeko zerbitzuaren izaera bereziko lan-harremana Langileen Estatutuaren 49.1 artikuluan ezarritako arrazoiengatik azkendu ahal izango da, lan-araudi erkidea aplikatuz, salbu eta harreman horren izaera bereziaren ondoriozko berezitasunekin bateraezina denean.

2. Diziplinazko kaleratzea, idatzizko jakinarazpen bidez, Langileen Estatutuan aurreikusitako arrazoiengatik.

3. Aurrekoa gorabehera, lan-harreman berezi hori honako arrazoi hauengatik azkendu ahal izango da, betiere justifikatuta badaude:

a) Familia-unitatearen diru-sarrerak gutxitzea edo gastuak handitzea gerora sortutako arrazoiengatik.

b) Familia-unitatearen premien funtsezko aldaketa, etxeko langilea baztertzea justifikatzen duena.

c) Enplegatzailearen konfiantza galtzea arrazoiz eta proportzionaltasunez oinarritzen duen langilearen portaera.

Arrazoi horiengatiko azkentzea paragrafo honetan xedatutakoaren arabera gertatuko da.

Kontratua amaitzeko erabakia idatziz jakinarazi beharko zaio etxeko enplegatuari, eta argi eta garbi adierazi beharko da enplegu-emaileak lan-harremana amaitutzat eman nahi duela eta erabaki hori hartzeko arrazoia zein den.

Kontratua iraungi dela jakinaraztearekin batera, enplegatzaileak kalte-ordain bat eman beharko dio langileari, zerbitzuan emandako urte bakoitzeko hamabi eguni dagokien soldataren baliokidea, sei hileko mugarekin.

Zerbitzu-emateak urtebeteko iraupena gainditzen badu, enplegatzaileak aurreabisu-epe bat eman beharko du, eta epe horren iraupena, langileari azkentzeko erabakia jakinarazten zaionetik zenbatzen hasita, gutxienez hogei egunekoa izan beharko da. Gainerako kasuetan, aurreabisua zazpi egunekoa izango da.

Aurreabisu-aldian, lanaldi osoan lan egiten duen pertsonak astean sei orduko lizentzia hartzeko eskubidea izango du, ordainsaria galdu gabe, enplegu berria bilatzeko.

Enplegatzaileak, aurreabisuaren ordez, aldi horretako soldaten pareko kalte-ordaina eman ahal izango du.

4. Ez badira betetzen azkentzearen jakinarazpenaren edo aurreko paragrafoan aipatutako kalte-ordaina eskura jartzearen idatzizko formari buruzko betekizunak, ulertuko da enplegatzaileak Langileen Estatutuan araututako kaleratzearen azkentze-araubidea aplikatzea erabaki duela.

Presuntzio hori ez da aplikagarria izango kalte-ordaina kalkulatzeko aurreabisua edo nahitaezko akatsa ematen ez bada; nolanahi ere, enplegatzaileak aldi horri dagozkion soldatak ordaindu beharko ditu, edo kalte-ordaina behar bezala ordaindu.

5. Barneko langileari dagokionez, kontratua amaitzeko erabakia ezin izango da hartu hamazazpi: 00etatik hurrengo eguneko zortzi: 00etara bitartean, salbu eta kontratua amaitzeko arrazoia leialtasun- eta konfiantza-betebeharren falta oso astuna denean.

6. Hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitakoarekin bat etorriz, Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioak enplegu-emaileen esku jarriko ditu lan-kontratuaren azkentzea langileei behar bezala jakinarazteko ereduak eta informazioa.

Pizgarriak

Etxeko langile bat kontratatuta duten edo edozein kontratu-modalitatetan kontratatzen duten eta Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta ematen dioten pertsonek eskubidea izango dute ehuneko 20ko murriztapena izateko erregimen horretan ezarritako Etxeko Langileentzako Sistema Bereziari dagozkion gertakari arruntengatiko Gizarte Segurantzako kotizaziorako enpresa-ekarpenean.

Era berean, ehuneko 80ko hobaria jasotzeko eskubidea izango dute enpresek sistema berezi horretan langabeziagatiko kotizaziora eta Soldatak Bermatzeko Funtsera egiten dituzten ekarpenetan.

% 20ko murrizketa hobari batekin handituko da familia ugarientzat % 45era iritsi arte, betiere etxeko langileek zerbitzuak modu esklusiboan ematen badituzte eta aurreko ahaideek edo aurrekoak, guraso bakarreko familien kasuan, etxetik kanpo besteren edo norberaren kontura lan egiten badute edo lan egiteko ezgaituta badaude.

Hobari horiek enplegatzaile bakoitzeko Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean alta emanda dagoen etxeko langile bakar bati aplikatuko zaizkio. Araubide horretan altan dagoen etxeko langile bat baino gehiago badago enplegatzaile bakoitzeko, hobaria lehenengo alta egoeran dagoenari bakarrik aplikatuko zaio.

Araudi

 • 16/2022 Errege Lege Dekretua, irailaren 6koa, etxeko langileen lan-baldintzak eta Gizarte Segurantzakoak hobetzekoa. [Permalink ELI]
 • 1620/2011 Errege Dekretua, azaroaren 14koa, familia-etxeko zerbitzuaren izaera bereziko lan-harremana arautzen duena. [Permalink ELI]

Definizioa

Langile talde batek egindako hartutako gastuarentzat.

Kontratuaren ezaugarriak

Enpresaburuak ezingo ditu bakoitzari aurre egiteko, kontseiluko kideen eskubideak eta betebeharrak izan zirela.

Talde-burua ostentara la representación de los, taldea osatzen duten ordezkaritza horri darizkion eginkizunen erantzukizuna.

Ahal izango da kontratua, ahoz nahiz idatziz.

Iraupena mugagabea izango da.

Araudia

 • 2/2015 legegintzako errege dekretua, urriaren 23koa, legearen testu bategina onartzen duena: langileen estatutua. [Permalink ELI]

Definizioa

Jotzen da, goi-zuzendaritzako langileek erabiltzen duten ematera botere titulartasun juridikoa dagozkion enpresaren dagozkienak eta horren helburu orokorrak eta autonomia gehiagorekin eta erantzukizun osoa mugatzen irizpide eta jarraibideak emandako zuzeneko pertsona edo gobernuko goi-organoen eta administrazio okupatzen duen erakundearen hartan, hurrenez hurren..

Kontratuaren ezaugarriak

Idatziz formalizatuko da, eta bildutakoek bi aletan bakoitzerako bat, alderdi kontratugileak. Hitzarmenik ez badago, ulertuko da idazkia erabiltzen da, goi-zuzendaritzako langileek gertatzen direnean, 8.1 artikuluan aurreikusitako langileen estatutuan eta, betiere lanbide-prestazio dagokion) 1.2 artikuluan definitzen duen 1Eko 1382/1985 errege dekretuaren, abuztuaren 1ekoa, izaera bereziko lan-harremana arautzen duen goi-zuzendaritzako langileenak.

Probaldi bat hitzartzen ahalko da: ez da inolaz ere bederatzi hilabete igaro ondoren, iraupena mugagabea da.

Proba aldia igarota, eta ez da atzera egitea pasatuta, kontratuak ondorio guztiak sortuko ditu, emandako zerbitzuen denbora konputatuaz langileak enpresan.

Lan-kontratua alderdien akordioz onartutako iraupena izango du.

Lanaldia, ordutegiak, jaiak eta baimenak, oporrak, kontratuaren klausuletan ezarritakoa izanen da, langilearen kargurakoak nabarmen gainditzen dituzten gizon-emakumeen laneko kulturak ez prestazioak dituztenak ohiko dagokion lanbide-Eremua.

Araudia

 • 1eko 1382/1985 Errege Dekretua, abuztuaren 1ekoa, izaera bereziko lan-harremana arautzen duen goi zuzendaritzakoenak. [Permalink ELI]

Beste edozein zer lan-harreman ez sartu definitutakoak inolako gida hau.

Langileen baldintzak

Langile bat izan duten% 33ko edo hortik gorako oinarrizko eskubidetzat aitortuta, gizarte segurantzako pentsiodun edo erakunde eskudunak aitortua duten ezintasun iraunkorragatiko pentsioaren-gradua, guztira, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia, edo pentsiodunen aitortuta duten klase pasiboetako erretiro-pentsioa edo erretiro-zerbitzurako ezintasun iraunkorra izateagatik edo gauzaez sentitzea.

Sinaturik edukitzea egin behar du langileak, eta aldi baterako kontratua indarrean enplegua sustatzeko edo prestakuntza kontratua (edo praktiketako prestakuntzarako eta ikaskuntzarako). enplegua sustatzeko aldi baterako kontratua mugagabe bihur daitezke hobaria duten edozein unetan. hitzarmenaren indarraldiak dirauena iraunen du. Heziketa-kontratuak mugagabe bihurtzea da, pizgarri pribatuei saltzean zuhaitzak moztu ahal izateko, bere hasierako iraupena luzatu edo.

Enpresaren

Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte segurantza.

Baztertua ez izana sarbidea aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, abuztuaren 4ko 5/2000 legegintzako errege dekretuaren (abuztuaren 8ko BOE), buruzko legearen testu bategina onartzen duena arloko arau-hausteak eta zehapenak.

Pizgarriak

Aldi baterako lan-kontratu bihurtzen den kasuan, ezgaitasunak dituzten pertsonentzako enplegua sustatzeko: diru-laguntza kontratu bakoitzeko, lanaldi osoarekin 3.907 euro bihurtu.

Denbora mugarik gabeko kontratua denean kontuan hartuko lanaldi partzialeko, diru-laguntza proportzionalki murriztuko da 3.907 euro hitzartutako lanaldiaren arabera.

Kontratua lanaldi osoko ospatzen da, enpresak eskubidea izanen dute ondoren azaltzen diren hobariak:

Urritasun larria gabeko langileak Gizonak Emakumeak
45 Urteik beherako 4.500 €/urte 5.350 €/urte
45 Urteik gorakoak 5.700 €/urte 5.700 €/urte
Langile larria duten Gizonak Emakumeak
45 Urteik beherako 5.100 €/urte 5.950 €/urte
45 Urteik gorakoak 6.300 €/urte 6.300 €/urte

Kontratazioa lanaldi partzialean egiten bada, hobaria artikuluan ezarritakoa izango da 43/2006 legeko 2.7 artikulua, abenduaren 29koa, 6.2 artikuluan emandako idazkera arabera errege lege dekretuak 2/2009 dekretua, martxoaren 6koa (martxoaren 7ko eao).

Diru-laguntza, lanpostuen egokitzea, oztopo edo dotazio langileak babesteko neurrien 901,52 euro arte.

Kuota osoaren kenkaria denera 9.000 euro bideratuko duen pertsona/urte bakoitzeko, plantillaren batez bestekoa desgaitasunen bat duten langileei, gradu batean% 33koa edo handiagoa eta% 65 baino txikiagoa bada, zergadunak, zergaldiaren barruan izan kontratatutako batezbesteko plantilla langile-izaera bereko aurreko aldia.

Kuota osoaren kenkaria 12.000 euroko zenbatekoa duen pertsona/urte bakoitzeko, plantillaren batez bestekoa batean desgaitasunen bat duten langileei maila% 65ekoa edo handiagoa kontratatzen dituen zergadunak, zergaldiaren barruan izandako batezbesteko plantilla langile-izaera bereko aurreko aldia.

Beste ezaugarri batzuk

Autonomia-erkidegoko antolamendu juridikoan ezarritako onurak ezin izango dute xede berarekin beste laguntza batzuk jasotzeko, soldataren kostuaren% 60 baino handiagoak diren kontratu kalitarearen urteroko akordioari esker.

Laguntzak jaso ahal izateko, eskatzen diren baldintzak bete gabe kasuetan laguntza emateko, gabeko kopuruak itzuli egin beharko dira hobaria ondorioz ordaintzeko gizarte segurantzako kuotak, errekargu eta berandutze-interesak dagozkion arauetan ezarritakoaren arabera recaudatorias gizarte segurantzaren arloko neurriei buruzkoa.

Ez da emanen deskribatutako pizgarriak direnean izan ezik, izaera bereziko lan harremanetatik enplegatzaileak enplegu-zentro berezi bat izatea.

Araudia

 • 11ko 1451/1983 Errege Dekretua, maiatzaren 11koa betez 13/1982 legea, apirilaren 7koa, arautu egiten da hautaketa-prozesu edo enplegu sustapen-neurriak eta langile minusbaliodunen. [Permalink ELI]
 • 170/2004 Errege Dekretua, urtarrilaren 30ekoa, errege dekretua, maiatzaren 11ko 1451/1983 legean aurreikusitakoa betez, 13/1982 errege dekretua, apirilaren 7koa, enplegua sustattzeko arautzen da sustapen-neurriak eta langile minusbaliodunen. [Permalink ELI]
 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]
 • 1/2013 Legegintzako Errege Dekretua, azaroaren 29koa, lege orokorraren testu bategina onartzen duena desgaitasunen bat duten pertsonen eskubideei eta haien gizarteratzeari. [Permalink ELI]

Langileen baldintzak

Egin behar du langileak, eta hori, praktikaldiko kontratua indarrean sinaturik edukitzea, edo erretiro-adina aurreratzeagatik ordezkapena.

Praktikaldiko lan-kontratuak amaitu hasierako iraupena, luzatu edo bihur daitezke; eta txanda-hobaria duten mugagabeak, edozein dela ere, egite-data bihur daitezke hobaria duten mugagabeak edozein unetan indarrean dirauen bitartean.

Langilea ez zerikusia izango du eta odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunaren bigarren maila bitarteko odolkidetasunezko enpresa edo zuzendaritza-kargudun edo sozietateetako administrazio-organoetako kide, bai eta sortzen diren kontratazioak. Hori ez zaie aplikatuko enplegu-emailea langile autonomoa eta egin itzazu soldatapeko langilerik ez duenean bazterketa kontratua denean bakarrik berrogeita bost urtetik beheitiko familiako beste norbaitekin batera bizi ez bada, bere kargura etxean ez dagoenean edo seme-alaben kasuan, langile autonomoaren duten 30 urtetik beherako lan egin behar dute, bai izango ez balitz bezala bizi badira.

Enpresaren

Hobarien onuradunak izan daitezke, ondorengo apartatuan adierazitako, 50 langile baino gutxiago dituzten enpresak lehenetsiko dira, kontratatzeko unean, autonomo eta sozietate edo kooperatiba, betiere Azken lan bat aukeratu badute, gizarte segurantzako erregimen propioa besteren kontuko langileak.

Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte segurantza.

Baztertua ez izana sarbidea aplikatuta izango diren onurak enplegu programaren 46. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, abuztuaren 4ko 5/2000 legegintzako errege dekretuaren (abuztuaren 8ko BOE), buruzko legearen testu bategina onartzen duena arloko arau-hausteak eta zehapenak.

Pizgarriak

Kuotaren hobaria, enpresak gizarte segurantzari ordaindu beharreko praktiketako kontratu bakoitzeko, edo ordaindutako erretiro-adina aurreratzeagatik ordezkapena mugagabe bihurtzea: 500 €/urteko hiru urtez, eta 700 €/urtea, emakumea bada.

Kontratuak lanaldi partzialeko egiten duenean, hobaria aplikatu da, artikuluaren terminoetan, 43/2006 legeko 2.7 artikulua, abenduaren 29koa (abenduaren 30eko BOE).

Beste ezaugarri batzuk

Autonomia-erkidegoko antolamendu juridikoan ezarritako onurak ezin izango dute xede berarekin beste laguntza batzuk jasotzeko, soldataren kostuaren% 60 baino handiagoak diren kontratu akordioari esker. kalitarearen urteroko, laguntzak jaso ahal izateko, eskatzen diren baldintzak bete gabe laguntza emateko, gabeko kopuruak itzuli egin beharko dira hobaria ondorioz ordaintzeko gizarte segurantzako kuotak, errekargu eta berandutze-interesak dagozkion arauetan ezarritakoaren arabera recaudatorias gizarte segurantzaren arloko neurriei buruzkoa.

Ez da emanen deskribatutako pizgarriak direnean izan ezik, izaera bereziko lan harremanetatik enplegatzaileak enplegu-zentro berezi bat izatea.

Ezarri dena aplikatuko da, lehen kapituluko lehen atalean 43/2006 legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzekoa.

* Erretiro-adina aurreratzeagatik ordezkapena sustatzeko neurri gisa erabili zen ,-indarrik gabe 2013/01/01-arabera xedapen indargabetzaile bakarra 27/2011 legea eguneratzea egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko gizarte-segurantzaren sistema.

Araudia

 • 43/2006 Legea, abenduaren 29koa, hazkundea eta enplegua hobetzeko. [Permalink ELI]
 • 3/2012 legea, uztailaren 6koa, lan-merkatua erreformatzeko premiazko neurriei buruzkoa. [Permalink ELI]

Argitalpenen katalogoa (Estatuko administrazio orokorra

http://publicacionesoficiales.boe.es

Estatuko enplegu zerbitzu publikoaren argitalpena egina
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-22-014-2

Urtarrilean 2022ko martxoa