Egoitza elektronikoa

Probintzia-zuzendaritza

Probintzia zuzendaria, mendekotasun funtzional horrek ez du (zuzendari nagusia, helburuak betetzen direla zainduko du lurralde eremuan (estatuko enplegu zerbitzu publikoa.

Helbideak aurkitzeko.