Sede electrónica

Estatísticas de prestacións por desemprego

Neste apartado pódense consultar as estatísticas referir# a persoas que perciben prestacións por desemprego cada mes, novas incorporacións, continuacións e beneficiarios estranxeiros segundo idade, sexo, tipo de prestación, por provincias e CCAA. Tamén se inclúe información mensual sobre a taxa de cobertura das prestacións por desemprego por provincias e comunidades autónomas.

Ademais, atópanse dispoñibles os datos estatísticos do subsidio agrario e a renda agraria, que son as prestacións por desemprego de nivel asistencial destinadas aos traballadores eventuais agrarios por conta allea en Andalucía e Estremadura.