Sede electrónica

ERTE / REDE

Información sobre trámites e medidas relacionadas con Expedientes Temporais de Regulación de Emprego (ERTE) e o Instrumento de Flexibiliad e Estabilización do Emprego (REDE).

O Estatuto dos Traballadores contén dúas medidas para flexibilidade e a estabilización do emprego

ERTE (artigo 47 de o Estatuto dos Traballadores )

Osexpedientes de regulación temporal de emprego (ERTE)poden ser por causas económicas, técnicas, organizativas e de produción (ERTE ETOP) ou por forza maior (ERTE FM). As medidas que se poden adoptar son a suspensión temporal do contrato de traballo ou a redución da xornada das persoas traballadoras.

Durante estas medidas as persoas traballadoras poden recibir protección por desemprego, en función do que se informa neste espazo informativo. 

REDE (artigo 47 bis de o Estatuto dos Traballadores)

OMecanismo REDEconstitúe unha medida de flexibilización e estabilización do emprego e actívase polo Consello de Ministros para un sector da economía ou por un ciclo temporal determinado. As medidas que se poden autorizar á empresa son a suspensión temporal do contrato de traballo ou a redución da xornada das persoas traballadoras.

Durante estas medidas as persoas traballadoras recibirán a protección social, segundo o que se informa neste espazo informativo.