Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Trámites ERTE / REDE para Persoas

Se a túa empresa está en ERTE ETOP, é dicir, por causas Económicas, Técnicas, Organizativas ou de Produción, e vesche afectado cunha redución da túa xornada ou coa suspensión da relación laboral

Para percibir prestación durante ese período debes realizar unha solicitude individual a través dunha destas vías:

Presencialmente

Presencialmentenunha oficina de Prestacións, pedindo cita para acudir nese día e hora. Cubrirás unha solicitude dixital co xestor en mesa, aínda que tamén podes descargarche o formulario de solicitude e levalo xa cuberto e asinado. O formulario de solicitude de prestación contributiva pódese descargar aquí

De non ter as cotizacións suficientes (require 360 días cotizados mínimos que non se utilizaron nunha prestación anterior) poderías solicitar o subsidio por cotización insuficiente. Recoñeceráseche se cumpres o requisito de rendas propias (menos do 75 % do SMI) e da unidade familiar e se:

  • Cotizaches polo menos 90 días e tes cargas familiares (cónxuxe ou fillos que non teñen rendas que superen o 75 % do SMI).
  • Cotizaches polo menos 180 días e non tes cargas familiares.

No caso de que teñas que solicitar o subsidio,o formulario sería estoutro. Tamén poderás cubrilo na oficina, en formato dixital, cando aténdache o xestor.

Sede Electrónica do SEPE

Mediante o trámite na sede do SEPEde solicitude, para o que se require certificado electrónico, DNIe ou usuario permanente cl@ve.

Nesta ligazón podes inciar este trámite.

Recomendámosche que indiques, no campo "Observacións" deste formulario, que se trata dun ERTE ETOP e o nome da empresa.

Formulario presolicitud

Presentandoformulario de presolicitud, indicando no campo "Observacións" que se trata dun ERTE ETOP e a empresa, de maneira que se asigne o pedimento directamente á unidade competente.

Nesta ligazón podes inciciar este trámite.

Se a túa empresa está en ERTE de forza maior e vesche afectado cunha redución da túa xornada ou coa suspensión da relación laboral

Para percibir prestación durante ese período debes realizar unha solicitude individual de prestación contributiva. Terás dereito a ela, independentemente das cotizacións que teñas, xa que non se teñen en conta, para esta situación de forza maior. Solicitarás a través dunha destas vías: 

Presencialmente

Presencialmente nunha oficina de Prestacións, con cita previa. Cubrirás unha solicitude co xestor ou levarás xa cuberto o formulario de solicitude que está na web do SEPE

Sede electrónica do SEPE

Mediante o trámite na sede do SEPE de solicitude, para o que se require certificado electrónico, DNIe ou usuario permanente cl@ve.

Nesta ligazón podes iniciar este trámite.  

Recomendámosche que indiques no campo "Observacións" deste formulario, que se trata dun ERTE FM e o nome da empresa.

Formulario presolicitud

Presentando formulario de presolicitud, indicando no campo "Observacións" que se trata dun ERTE FM e a empresa, de maneira que se asigne o pedimento directamente á unidade competente.

Nesta ligazón podes iniciar este trámite

Se a túa empresa ten autorizado o Mecanismo REDE e vesche afectado cunha redución da túa xornada ou coa suspensión da relación laboral

Para percibir prestación durante ese período a túa empresa, previa autorización de uso dos teus datos, remitirá ao SEPE unha solicitude colectiva para o recoñecemento da prestación social vinculada ao Mecanismo REDE.

Ademais remitirá mensualmente a información dos días en suspensión ou en redución de xornada para que se che paguen os días que correspondan por inactividade