Sede electrónica

Cesamento da actividade

A disposición transitoria primeira de o Real Decreto-lei 28 / 2018 , de de 28 decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social, laboral e de emprego, dispón que desde o 01 de xuño da 2019 protección por cesamento de actividade das persoas traballadoras incluídas no Réxime Especial da Seguridade Social dos Traballadores por Conta Propia ou Autónomos (RETA), é xestionada por unha mutua colaboradora da Seguridade Social e polo Instituto Social da Mariña (ISM).

Por tanto, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), non xestiona as altas iniciais de prestación por cesamento de actividade desde o 01  de xuño de . . 2019