Sede electrónica
No hay texto alternativo disponible para la imagen

Proxecto

O Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia contempla, dentro do Investimento en Emprego Muller, o proxecto "Acciones para favorecer a transversalización do enfoque de xénero en todas as políticas activas de emprego".   

Este proxecto busca, principalmente, o traballo colaborativo para pór o foco en incorporar a perspectiva de xénero en todos os elementos dos plans anuais de emprego dos Servizos Públicos de Emprego (tanto centrais como autonómicos).

No hay texto alternativo disponible para la imagen

Un Plan de Transversalización

O Plan Estratéxico de Transversalización da Igualdade nas Políticas Activas de Emprego (PAE) é unha das accións consideradas como parte do proxecto. É un plan director e estratéxico cuxa finalidade é orientar a intervención dos Servizos Públicos de Emprego (integrantes do Sistema Nacional de Emprego) para eliminar as brechas de xénero no acceso, mantemento e promoción no emprego. 

O SEPE é o organismo que lidera a estratexia conxunta para os programas e servizos comúns do PAE. 

No hay texto alternativo disponible para la imagen

Accións previas e accións en marcha

O proxecto "Acciones para favorecer a transversalización do enfoque de xénero en todas as políticas activas de emprego" comportou a elaboración dun diagnóstico previopara coñecer a situación respecto da integración da igualdade entre mulleres e homes nos servizos e programas comúns de emprego. 

Inspirado neste Diagnóstico, xorde o Plan de Acción do SEPE, resultado dun grupo de traballo conformado por perfís técnicos que conseguiu seleccionar 27 medidas, xa en marcha, para mellorar a integración transversal da perspectiva de xénero nas políticas activas de emprego. 

A este Plan de Acción del SEPE se suman los planes del resto de comunidades autónomas; de este modo, contando con la diversidad territorial, se asume el reto de un horizonte común de la igualdad.