COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL

Comunicación Institucional SEPE

Dentro do apartado de Comunicación Institucional recollemos as noticias relacionadas co SEPE e outros temas de interese relacionados coas funcións principais do Organismo. Poderás navegar polas últimas informacións publicadas e, a través do histórico, por todas as que se publicaron en meses anteriores.

O SEPE tamén ten presenza activa nas principais redes sociais para achegar dunha forma máis eficaz a información aos cidadáns sobre o SEPE e o Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. Nesta sección poderás enlazar con todas elas.

As publicacións oficiais do SEPE forman parte do programa editorial aprobado polo Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Igualdade para o conxunto da Administración Xeral do Estado. Para a súa mellor comprensión dividímolas en publicacións sobre o SEPE, Prestacións, Emprego, Formación e todo o relativo a Mercado de Traballo.

O SEPE tamén participa en eventos e feiras relacionadas co emprego e a formación para o emprego, en cuxo apartado ofrecémosche máis información de todos eles. Tamén dos premios que recibe o Organismo tanto polas unidades de Servizos Centrais como por parte das Direccións Provinciais.

En esta sección de Comunicación Institucional también ofrecemos información sobre las campañas de publicidad puestas en marcha por el SEPE. Finalmente, en el apartado de Medios de Comunicación se enlaza al Gabinete de Comunicación de nuestro Ministerio.

Nesta sección atoparás os seguintes apartados: