TREBALLAR A ESPANYA

2021

La nova Unió Europea, en la qual viuen uns 495 milions de ciutadans, és el major mercat de treball i formació del món. Un espai en el qual a poc a poc van desapareixent les barreres que impedeixen de vegades a les persones aprofitar tot el seu potencial.

Per fer possible l'exercici a la lliure circulació de treballadors a l'anomenat Espai Econòmic Europeu, la UE ha creat la Xarxa EURES de Serveis Públics d'Ocupació Europeus, de la qual formen part els serveis públics d'ocupació espanyols.