Egoitza elektronikoa

Langabezia-sorospena, sartzeko eta semea edo alaba nire bikotekidearen, convivo, kontuan hartzen dute?

Ezkontzaren kasuan, semeak edo alabak eskatzailearen ezkontidearen edo pertsona onuradunaren zergadunarekin bizi den, hark alegatu egin behar dute, bi diru-laguntza jasotzen duen karga gisa, baldin eta familia baino txikiagoa denean 26 urte bat duten edo txikiagoa edo handiagoa 18 urte, harrerako betekizuna betetzen ez duen gabezia baino errenta 75 lanbide arteko gutxieneko soldataren% (LGS) (zenbateko aurten) eta bizi izateko beharrezkoak diren gastuak bere gain hartutako badira diru-sarreren kargura garraiatzeko ibilgailuak izan bizikidetza-unitateak.

Baina izatezko bikote bat bada, bere bikotekidea ez duen seme-alaba karga gisa alegatu egin behar dute, eskatzaileak familia edo pertsona onuradunaren, laguntza hartu ahal izango dira kontuan, diru-sarrerak ez afektuak baldintza betetzen ote den erabakitzeko, familia-ardurak izateagatik.

Informazio gehiago: "Familiako ardurak".

Sorospena eskatu ahal izango du: