Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Colaboracións co proxecto

Observatorio das Ocupacións

Que é?

OObservatorio das Ocupacións do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), é unha área técnica que conta cunha rede distribuída nos Servizos Centrais e nas direccións provinciais do SEPE, que proporciona información e analiza o mercado de traballo usando técnicas cuantitativas e cualitativas, con base nos indicadores sociolaborais permanentemente actualizados. O resultado deste traballo é información valiosa para anticiparse e responder as demandas do mercado laboral.

O Observatorio ten diferentes publicacións nas que analiza a situación das mulleres no mercado laboral e, neste sentido, é importante lembrar que as desigualdades fronte ao empregoatópanse entre as máis evidentes e que impactan significativamente na vida das persoas “afectando a unha maioría da poboación - as mulleres de todos os grupos sociais, que supoñen máis do 50 % das nosas sociedades” (Informe de Diagnóstico sobre o grao de integración da perspectiva de xénero nos servizos e programas comúns das políticas activas de emprego).

Publicacións do Observatorio das Ocupacións en materia de igualdade

Informe do mercado de traballo das mulleres

Este informe realiza un estudo da situación, comportamento, evolución e tendencias dun dos colectivos de maior interese na actualidade para o mercado de traballo, as mulleres. Para iso utiliza as seguintes fontes: indicadores socieconómicos e laborais, afiliación á seguridade social, contratación e o número de demandantes de emprego paradas.

Informes anuais do mercado de traballo estatal (mulleres)

Catálogo brecha de xénero 

Este Catálogo, de periocidad semestral, enmárcase no proxecto “Acciones para favorecer a transversalidade da igualdade de xénero en todas as políticas activas de emprego”, financiado con Fondos Next Generation UE, promove orientar a intervención dos Servizos Públicos de Emprego (integrantes do Sistema Nacional de Emprego) cara á eliminación das brechas de xénero no acceso, mantemento e promoción no emprego.

Información do mercado de traballo por ocupación