PUBLICACIÓNS OFICIAIS

O SEPE pon á túa disposición as Publicacións Oficiais elaboradas polo propio Servizo, todas elas incluídas no programa editorial do Ministerio Traballo, Migracións e Seguridade Social. Tamén podes acceder a Base de Datos Documental Bibliográfica, onde se recompilan as publicacións, tanto oficiais como non oficiais, en materias afíns ao mundo laboral.

As publicacións oficiais son aquelas que constitúen un soporte informativo e difusor das actividades desenvolvidas pola Administración. Nesta sección tes á túa disposición as publicacións oficiais editadas polo Servizo Público de Emprego Estatal, incluídas no Programa Editorial do Ministerio de Traballo e Economía Social.

Nelas tes información sobre o funcionamento do Organismo, así como de cada unha das súas áreas de actuación.

Tamén podes consultar as publicacións de todo o Ministerio na web do Ministerio de Traballo e Economía Social, e as de toda a Administración Xeral do Estado no Catálogo de publicacións da Administración Xeral do Estado.

Nesta base de datos documental podes consultar unha recompilación das referencias de publicacións (tanto oficiais como non oficiais) relacionadas co emprego, formación profesional e prestacións por desemprego e materias afíns ao mundo laboral.