Sede electrónica

Resumo datos estatísticos

Xaneiro 2020

Datos nacionais de Contratos rexistrados

Nome do documento

Arquivo pdf

Arquivo xls

Evolución dos contratos por Comunidades Autónomas.

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Evolución dos contratos indefinidos e temporais 2018-2019. pdf (414 Kbs.) xls (554 Kbs.)
Evolución dos contratos indefinidos e temporais por tipo de contrato e xornada. pdf (414 Kbs.) xls (554 Kbs.)
Distribución e evolución dos contratos indefinidos e conversións por sexo, idade e sectores. pdf (414 Kbs.) xls (554 Kbs.)
Distribución e evolución dos contratos temporais por sexo, idade e sectores. pdf (414 Kbs.) xls (554 Kbs.)
Evolución de contratos totais, indefinidos e temporais por provincias e Comunidades Autónomas. pdf (414 Kbs.) xls (554 Kbs.)
Contratos totais, indefinidos e temporais por provincias e Comunidades Autónomas. Datos anuais acumulados. pdf (414 Kbs.) xls (554 Kbs.)

Serie anual de contratos (2001-2020)

Nome do documento

Arquivo pdf

Arquivo xls

Evolución de contratos totais, indefinidos e temporais (2001-2009). pdf (414 Kbs.) xls (554 Kbs.)

Evolución de contratos totais, indefinidos e temporais (2011-2020).

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)