Sede electrónica

Resumen datos estatísticos

Gráficos Xaneiro 2020

Contratos

Título do documento

Descarga

Evolución dos contratos rexistrados. 2018-2019

19 kbs

Evolución dos contratos indefinidos rexistrados. 2018-2019

19 kbs

Evolución dos contratos rexistrados por sexo. 2018-2019

19 kbs

Evolución mensual da contratación por sexo e idade. 2018-2019

20 kbs

Evolución mensual da contratación por sectores. Datos comparativos. Mensuais.

20 kbs

Evolución mensual da contratación por sectores. Datos comparativos. Anuais.

20 kbs