Sede electrónica

Resumen datos estatísticos

Xaneiro 2020

Datos nacionais de Paro rexistrado

Título do documento

pdf

xls

Evolución do paro rexistrado por sexo, idade, sectores, estranxeiros, provincias e Comunidade Autónomas.

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Evolución mensual do paro 2018-2019.

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Paro rexistrado segundo sexo e idade por provincias e Comunidades Autónomas.

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Paro rexistrado segundo sexo, idade e colectivo sen emprego anterior por provincias e Comunidades Autónomas.

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Paro rexistrado polos sectores e estranxeiros por provincias e Comunidades Autónomas.

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Evolución con respecto do mes anterior do paro rexistrado por provincia e Comunidades Autónomas segundo sectores.

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Datos de Series anuais (2001-2020)

Título do documento

pdf

xls

Paro rexistrado por sectores, sexo e idade (2001-2009).

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)

Paro rexistrado por sectores, sexo e idade (2011-2020).

pdf (414 Kbs.)

xls (554 Kbs.)