Sede electrónica

Estatísticas por municipios (paro rexistrado e contratos)

Desde xaneiro de , 2022 a representación de datos desagregados en municipios, realízase de acordo con a Lei 12 / 1989 de de 9 maio da Función Estatística Pública (art. 13 ) e a Lei Orgánica 15 / 1999 de de 13 decembro de Protección de Datos de Carácter Persoal (art. 3 ) e as súas posteriores actualizacións.
Segundo isto, se omitirá o valor para aqueles datos que pola súa estrutura, contido ou grao de desagregación permita a identificación de persoas físicas ou xurídicas. Neste sentido, quedará como dato non visible para aqueles casos en que o valor da poboación municipal resultante atópese no rango entre 1 e 4 , pasando a ser representado polo contido "