Seu electrónica

Bonificacions i Ajudes

Aquest apartat conté informació sobre les ajudes i bonificacions a les quals es poden acollir les empreses en matèria de contractació i de Seguretat Social. Tambien es proporciona informació referent al finançament del Fons Social Europeu (FSE).

La informació s'estructura als següents apartats: