BONIFICACIÓNS/REDUCIÓNS Á SEGURIDADE SOCIAL A TRABALLADORES AUTÓNOMOS

2021

Portada Bonficaciones e Reducións á Seguridade Social Autónomos

As políticas do Goberno dirixidas ao establecemento e desenvolvemento de iniciativas económicas e profesionais por conta propia tiveron por obxecto apoiar ao emprendedor e á actividade empresarial fomentando a cultura emprendedora nunha contorna favorable á actividade económica, tanto nos momentos iniciais ao comezo da actividade como no seu posterior desenvolvemento, crecemento e internacionalización.

Neste tríptico podes consultar as últimas modificacións normativas en materia de traballo autónomo que, coa finalidade de impulsar e promover o espírito e a cultura emprendedora, estableceron exencións, reducións ou bonificacións nas cotizacións á Seguridade Social.

Para una mejor lectura en pantalla o para que pueda ser impreso en un papel tipo A 4 , tienes también una hoja informativa con el mismo contenido.