Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Os perfís da oferta de emprego

O Observatorio das Ocupacións do SEPE, estuda os perfís profesionais da oferta de emprego a partir das actividades económicas e ocupacións con mellor comportamento no emprego e con mellores perspectivas de en o mercado de traballo. 

O traballo realízase mediante o seguimento e análise dunha mostra significativa de ofertas de traballo publicadas en portais de emprego, tanto as ofertas procedentes da propia empresa como as ofertas publicadas por distintos intermediadores: servizos públicos de emprego, empresas de traballo temporal, axencias de colocación, sitios web especializados en emprego, etc. 

Obxectivos: 

  • Ofrecer unha caracterización dos postos de traballo e das condicións laborais dos mesmos que acheguen aos usuarios a información para contrastala co seu propio perfil. 
  • Dar a coñecer novas competencias laborais que requiren novos contidos formativos necesarios para acceder ou manterse no cambiante mercado de traballo.
  •  Pór a disposición de orientadores e axentes de emprego ferramentas para a orientación, a intermediación e a formación para o emprego.
  •  Facilitar a os axentes sociais, públicos ou privados, apoios en a toma de decisións en materia de emprego, orientación, intermediación, formación, etc.

 Que información contén o perfil? 
A caracterización do perfil profesional requirido nas ofertas de emprego, as condicións laborais ofrecidas, tipologia de contrato, xornada, etc. e o perfil do candidato que necesitan: compentencias técnico-profesionais, competencias transversais, competencias persoais.e formación relacionada co perfil.
Que perfís profesionais podes atopar? 
Os perfís organízanse en grandes 9 grupos profesionais, para consultar os perfís estudados, hai que despregar cada grupo profesional ou coa axuda do  BUSCADORpodes atopar os perfís. Escribe a palabra, competa ou truncada, ou as palabras da profesión que queiras buscar, se o estudamos aparecerá o perfil profesional.

Resumo e listaxe de perfís

¿De qué perfil quieres información?

Perfís profesionais dispoñibles

Móstranse todos os perfís profesionais estudados nas diversas edicións publicadas e as competencias requiridas polas empresas para cubrir os seus postos de traballo. Dado o volume dos mesmos agrúpanse en grandes grupos profesionais.