ATENCIÓN EN LIÑA

Estado de alarma COVID- 19  

 Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) infórmalle  de que:

  • Nestes momentos estamos  a priorizar os nosos medios na xestión e resolución das solicitudes de Prestacións por Desemprego.

    Por esta razón, solicitamos a toda a Cidadanía que utilice exclusivamente o formulario do  contacto en liña, para consultas xerais sobre Prestacións por Desemprego.

  • Solicitamos a todos os usuarios e usuarias dos nosos servizos a súa colaboración para facer un uso responsable desta canle de atención, evitando usar a opción de queixas e suxestións para queixarse por caídas de web, teléfonos colapsados, consultas e reclamacións concretas sobre a súa prestación ou subsidio, etc.
  • A través de este buzón solo se atienden consultas de carácter general sobre prestaciones por desempleo, cuyas respuestas  se  hallan  también en la web del SEPE.  
  • Pode consultar antes a información na  web do SEPE, con información específica sobre as medidas aplicadas en relación á situación COVID- 19 (Espazo COVID- 19 )
  • Para consultar os datos e recibo da súa prestación pode facelo a través da Sede Electrónica do SEPE.
  • Tamén pode realizar outros trámites na Sede Electrónica.
  • Só se o estima necesario acceda ao formulario de consultas