Sede electrónica

Concursos

Convocatorias 2023

Convocatorias 2023

23/01/2023 .Resolución 16 de de xaneiro de (BOE 2023 do 23 ), pola que se corrixen erros en a de de 23 decembro de (BOE 2022 do 4 de xaneiro de ). 2023 Dita corrección non amplía o prazo de presentación de solicitudes.

04/01/2023 . Publicada Resolución de de 23 Decembro de (BOE 2022 4 de xaneiro 2023 ), pola que se convoca concurso xeral de méritos para a provisión de postos de traballo de niveis 20 , previo á Estabilización, en Direccións Provinciais e Oficinas de Prestacións do SEPE.
O prazo de presentación de solicitudes é 15 de días hábiles contados a partir do día seguinte á súa publicación (A efectos do cómputo de prazos, deberanse excluír os sábados, os domingos e os declarados festivos segundo calendario de días inhábiles no ámbito da AGE para 2023 ). 

Convocatorias 2022


Convocatorias 2022

 

16/02/2023 .- Concurso de Niveis 14 - 20 en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais. Resolución 5 de de setembro de (BOE 2022 do 15 ). Valoración Provisional Méritos. Ábrese prazo de días 10 hábiles a partir do seguinte á súa publicación para presentar alegacións, mediante correo electrónico dirixido á Unidade de Selección de Persoal. (buzon_seleccion@sepe.es).

3 / 01 / 2023 .- Detectado erro no cálculo informático da Valoración Provisional de Méritos Específicos do Concurso de Niveis 14 - 20 en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais. Resolución 5 de de setembro de (BOE 2022 do 15 ), publicado o 30-12-2022 día , e procedendo á súa emenda, realízase a unha nova publicación que anula e substitúe á anterior. Valoración Provisional Méritos. Ábrese novo prazo de días 10 hábiles a partir do seguinte a esta publicación para presentar alegacións, mediante correo electrónico dirixido á Unidade de Selección de Persoal. (buzon_seleccion@sepe.es).
Asalegacións recibidasantes da presente publicación serán tramitadas sen que sexa necesario presentalas de novo.

21/12/2022 .-Con data de 30 decembro de vaise 2022 a publicar a Valoración Provisional de Méritos do Concurso para a provisión de postos de traballo Niveles 14 - 20 , en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais do SEPE. (Resolución do 5 de setembro de , 2022 BOE do 15 ). Admitiranse as desistencias das solicitudes que se presenten ata o 29 día de decembro de e 2022 que deberán dirixirse, mediante correo electrónico, á Unidade de Selección de Persoal (buzon_seleccion@sepe.es).

21/12/2022 .- Concurso de Niveis 14 - 20 en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais. Finalizado o prazo de  5 días hábiles para a emenda por parte das persoas excluídas ou omitidas, publícanse as Listaxes definitivas de persoas admitidaseexcluídas.

13/12/2022 .- Concurso de Niveis 14 - 20 en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais. Listaxes de solicitudes admitidaseexcluídas. Ábrese prazo de días 5 hábiles a partir do seguinte a esta publicación para a emenda, por parte das persoas excluídas ou omitidas nas citadas listaxes, mediante correo electrónico dirixido á Unidade de Selección de Persoal: buzon_seleccion@sepe.es.

13/12/2022 .- Resolución 5 de de setembro de (BOE 2022 do 15 ). Concurso de méritos Niveles 14 - 20 . Con data de 20 decembro de (martes) 2022 vaise a celebrar a reunión de constitución da Comisión de Valoración do concurso para a provisión de postos de traballo en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais do SEPE, admitíndose as renuncias parciais que se presenten ata ese día. Ditas renuncias deberán dirixirse, mediante correo electrónico, á Unidade de Selección (buzon_seleccion@sepe.es).

01/10/2022 .- No BOE de sábado 1 de outubro publicouse Resolución 22 de de Setembro de de 2022 a Subsecretaría do Ministerio de Traballo e Economía Social, pola que se corrixen erros da Resolución 5 de de Setembro de (BOE 2022 do 15 ) retirando do Anexo I a praza con número de orden 556 .

15/09/2022 .- Publicada no BOE de hoxe, Resolución 5 de de Setembro de por 2022 a que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de traballo no Servizo Público de Emprego Estatal. 

15/09/2022 .- Publicouse no BOE de hoxe, Resolución 5 de de Setembro, pola que se convoca concurso xeral de méritos para a provisión de postos de traballo de niveis 14 - 20 , en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais do SEPE.
O prazo de presentación de solicitudes é 15 de días hábilescontados a partir do día seguinte á súa publicación (A efectos do cómputo de prazos, deberanse excluír os sábados, os domingos e os declarados festivos segundo calendario de días inhábiles no ámbito da AGE para 2022 ). O persoal destinado neste Organismo unicamente deberá achegar fotocopia dos cursos realizados fóra do Plan de Formación Interna do SEPE que non teñan acreditados/convalidados á data de publicación do concurso.

**NOTA:Nos próximos días vaise a publicar no BOE, corrección de erros retirando do Anexo I a praza con número de orden 556 , código de posto 5102750 , Axudante de Oficina de Prestacións, Localidade Molina de Segura/Ou.P. SEPE Molina de Segura, Provincia Murcia . 

31/05/2022 .- Concurso de Niveis 14 - 17 en Direccións Provinciais e Oficinas de Prestacións (Resolución 16 de de febreiro de - 2022 BOE do 23 ). Finalizado o prazo de alegacións á valoración provisional de méritos e unha vez analizadas as mesmas, non se produciu ningunha modificación na adxudicación provisional de postos publicado o 28/04/2022 día .
A resolución do concurso e a súa publicación no BOE estará vinculada á resolución do proceso de estabilización.

28/04/2022 .- Concurso de Niveis 14 - 17 en Direccións Provinciais e Oficinas de Prestacións. Resolución 16 de de febreiro de (BOE 2022 do 23 ). Valoración Provisional Méritos. Ábrese o prazo de días 10 hábiles a partir do seguinte á súa publicación para presentar alegacións, mediante correo electrónico dirixido a a Unidade de Selección de Persoal. (buzon_seleccion@sepe.es).
A resolución deste concurso e a súa publicación no Boletín Oficial do Estado estará vinculada á resolución do proceso de estabilización. (Base Sétima 1 e 2 da convocatoria).

21/04/2022 .-Con data de 28 Abril de vaise 2022 a publicar a Valoración Provisional de Méritos do Concurso para a provisión de postos de traballo Niveles 14 - 17 , en Direccións Provinciais e Oficinas de Prestacións do SEPE. (Resolución do 16 de febreiro de , 2022 BOE do 23 ). Admitiranse as desistencias das solicitudes que se presenten ata o 27 día de Abril de . 2022 As desistencias deberán dirixirse, mediante correo electrónico, á Unidade de Selección de Persoal (buzon_seleccion@sepe.es).

04/04/2022 .- Concurso de Niveis 14 - 17 en Direccións Provinciais e Oficinas de Prestacións. Listaxes de solicitudes admitidaseexcluídas. Ábrese prazo de días hábiles 5 a partir do seguinte a esta publicación para a emenda, por parte das persoas excluídas ou omitidas nas citadas listaxes, mediante correo electrónico dirixido á Unidade de Selección de Persoal: buzon_seleccion@sepe.es.

28/03/2022 .- Resolución 16 de de febreiro de (BOE 2022 do 23 ). Concurso de Niveis 14 - 17 .  Con data de 4 abril de vaise 2022 a celebrar a reunión de constitución da Comisión de Valoración do concurso para a provisión de postos de traballo en Direccións Provinciais e Oficinas de Prestacións do SEPE, admitíndose as renuncias parciais que se presenten ata ese día.
Ditas renuncias deberán dirixirse, mediante correo electrónico, á Unidade de Selección de Persoal: buzon_seleccion@sepe.es

07/03/2022 .-Resolución 25 de de febreiro de (BOE 2022 do 7 de marzo), pola que se corrixen erros na de de 16 febreiro (BOE do 23 ). Dita corrección non reabre o prazo de presentación de solicitudes.

02/03/2022 .- Nota informativa sobre condicións de participación no concurso para a provisión de postos de Niveis 14 - 17 (Resolución 16 de de febreiro de BOE 2022 de de 23 febreiro):

"Os funcionarios e funcionarias de carreira destinados no SEPE que se atopen en servizo activo no Corpo Xeral Administrativo e en excedencia no Corpo Xeral Auxiliar, poderán tomar parte no presente concurso desde este último Corpo e os méritos valoraranse en relación ao mesmo."

23/02/2022 .-Publicado no BOE do día 23 de Febreiro a Resolución de  16 de Febreiro, pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de traballo de niveis  14 - 17 , en Direccións Provinciais e Oficinas de Prestacións do SEPE.

Publicouse no BOE de o  23 de Febreiro, Resolución de  16 de Febreiro, pola que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de traballo de niveis  14 - 17 , en Direccións Provinciais e na Rede de Oficinas de Prestacións do SEPE. O prazo de presentación de solicitudes é 15 de días hábiles contados a partir do día seguinte á súa publicación (A efectos do cómputo de prazos, deberanse excluír os sábados, os domingos e os declarados festivos segundo calendario de días inhábiles no ámbito da AGE para 2022 ). O persoal destinado neste Organismo unicamente deberá achegar fotocopia dos cursos realizados fóra do Plan de Formación Interna do SEPE que non teñan acreditados/convalidados á data de publicación do concurso.

Convocatorias 2021


Convocatorias 2021

14/03/2022 .- Publicada no BOE de hoxe, Resolución de de 7 marzo de , 2022 pola que se resolve o concurso  de provisión de postos de traballo de Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais, Niveis 18 - 28 , convocado por Resolución de  2 de novembro de  2021 (BOE do 12 ), no Servizo Público de Emprego Estatal.

03/03/2022 .- Concurso de provisión de postos de traballo de Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais, Niveis 18 - 28 , convocado por Resolución de  2 de novembro de  2021 (BOE de ), 12 no Servizo Público de Emprego Estatal. Finalizado o prazo de alegacións á valoración provisional de méritos, faise pública a proposta de Resoluciónenviada ao Ministerio de Traballo e Economía Social para a súa aprobación e firma pola Subsecretaria do Departamento.

08/02/2022 .-Concurso de Niveis 18 - 28 en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais. Resolución 2 de de novembro de (BOE 2021 do 12 ). Valoración Provisional Méritos. Ábrese o prazo de días 10 hábiles a partir do seguinte á súa publicación para presentar alegacións, mediante correo electrónico dirixido á Unidade de Selección de Persoal. (buzon_seleccion@sepe.es).

Prazo Publicación Valoración Provisional e Desistencia Concurso Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais - Niveis 18 - 28

02/02/2022 - Con data de 8 febreiro de vaise 2022 a publicar a Valoración Provisional de Méritos do Concurso para a provisión de postos de traballo Niveles 18 - 28 , en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais do SEPE. (Resolución do 2 de novembro de , 2021 BOE do 12 de novembro).
Admitiranse as desistencias das solicitudes que se presenten ata o 7 día de febreiro de .. 2022
As desistencias deberán dirixirse, mediante correo electrónico, á Unidade de Selección de Persoal (buzon_seleccion@sepe.es).

18/01/2022 .-Concurso de Niveis 18 - 28 en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais. Listaxes de solicitudes admitidaseexcluídas. Ábrese prazo de días hábiles 5 a partir do seguinte a esta publicación para a emenda, por parte das persoas excluídas ou omitidas nas citadas listaxes, mediante correo electrónico dirixido á Unidade de Selección de Persoal: buzon_seleccion@sepe.es.

03/01/2022 .- Resolución 2 de de novembro de (BOE 2021 do 12 de novembro). Concurso específico Niveis 18 - 28 .  Con data de 13 Xaneiro de (Xoves) 2022 vaise a celebrar a reunión de constitución da Comisión de Valoración do concurso para a provisión de postos de traballo en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais do SEPE, admitíndose as renuncias parciais que se presenten ata ese día.

Ditas renuncias deberán dirixirse, mediante correo electrónico, á Unidade de Selección de Persoal: buzon_seleccion@sepe.es

26/11/2021 .-Resolución 22 de de novembro de (BOE 2021 do 26 ), pola que se corrixen erros en a de de 2 novembro (BOE do 12 ). Dita corrección reabre o prazo de presentación de solicitudes.

12/11/2021 .- Publicada no BOE a Resolución 2 de  de Novembro de , pola 2021 que se convoca concurso específico para a provisión de postos de traballo no Servizo Público de Emprego Estatal.

Publicouse no BOE do 12 de Novembro, Resolución 2 de de Novembro, pola que se convoca concurso específico para a provisión de postos de traballo de niveis  18 - 28 , en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais do SEPE.O prazo de presentación de solicitudes é 15 de días hábiles contados a partir do día seguinte á súa publicación (A efectos do cómputo de prazos, deberanse excluír os sábados, os domingos e os declarados festivos segundo calendario de días inhábiles no ámbito da AGE para 2021 ). O persoal destinado neste Organismo unicamente deberá achegar fotocopia dos cursos realizados fóra do Plan de Formación Interna do SEPE que non teñan acreditados/convalidados á data de publicación do concurso.

02/08/2021 .- Publicada no BOE do 2 de agosto, Resolución 22 de de xullo de , 2021 pola que se resolve o concurso  de provisión de postos de traballo de Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais, Niveis 14 - 20 , convocado por Resolución de  21 de xaneiro de  2021 (BOE de de 1 febreiro), no Servizo Público de Emprego Estatal.

22/07/2021 . Concurso para a provisión de postos de traballo en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais do SEPE, Niveis 14 - 20 convocado por Resolución 21 de de xaneiro (BOE de de 1 febreiro). Faise pública nova Resoluciónenviada ao Ministerio de Traballo e Economía Social para a súa aprobación e firma pola Subsecretaria do Departamento, debido ao cambio producido na adxudicación do posto con nº de orde 700 por obter praza noutro concurso a candidata que figuraba como adxudicataria na Resolución publicada o 16/07/2021 día .

16/07/2021 .- Concurso de provisión de postos de traballo de Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais, Niveis 14 - 20 , convocado por Resolución de  21 de xaneiro de  2021 (BOE de de 1 febreiro), no Servizo Público de Emprego Estatal. Finalizado o prazo de alegacións á valoración provisional de méritos, faise pública a Resolución enviada ao Ministerio de Traballo e Economía Social para a súa aprobación e firma pola Subsecretaria do Departamento.

22/06/2021 .- Ampliación do prazode Resolución do concurso de Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais, niveis 14 - 20 , convocado por Resolución 21 de de xaneiro de (BOE 2021 do 1 de febreiro). Resolución 16 de de xuño(BOE do 22 ).

21/06/2021 .-Concurso de Niveis 14 - 20 en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais. Valoración Provisional Méritos. Ábrese o prazo de días 10 hábiles a partir do seguinte á súa publicación para presentar alegacións, mediante correo electrónico dirixido á Unidade de Selección de Persoal: buzon_seleccion@sepe.es

15 de xuño de .- 2021 Prazo Publicación Valoración Provisional e Desistencia Concurso Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais - Niveis 14 - 20 .  Con data de 21 xuño de vaise 2021 a publicar a Valoración Provisional de Méritos do Concurso para a provisión de postos de traballo Niveles 14 - 20 , en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais do SEPE. (Resolución do 21 de xaneiro de , 2021 BOE do 1 de febreiro).

Admitiranse as desistencias das solicitudes que se presenten ata o 20 día de xuño de .. 2021

As desistencias deberán dirixirse, mediante correo electrónico, á Unidade de Selección de Persoal: buzon_seleccion@sepe.es

08/06/2021 .- Circunstancias sobrevindas na xestión do concurso para a provisión de postos de traballo de niveis 14 - 20 (Resolución 21 de de xaneiro de -BOE 2021 do 1 de febreiro) obrigan a pospor a publicación da Valoración Provisional de Méritos que estaba prevista para o 14 día de xuño.

A nova data da citada publicación comunicarase coa suficiente antelación.

07/06/2021 .-Con data de 14 xuño de vaise 2021 a publicar a Valoración Provisional de Méritos do Concurso para a provisión de postos de traballo Niveles 14 - 20 , en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais do SEPE. (Resolución do 21 de xaneiro de , 2021 BOE do 1 de febreiro).

 Admitiranse as desistencias das solicitudes que se presenten ata o 13 día de xuño de .. 2021

As desistencias deberán dirixirse, mediante correo electrónico, á Unidade de Selección de Persoal: buzon_seleccion@sepe.es

22/04/2021 .-Resolución 21 de de xaneiro de (BOE 2021 do 1 de febreiro). Concurso de méritos Niveles 14 - 20 .  Con data de 6 maio de vaise 2021 a celebrar a reunión de constitución da Comisión de Valoración do concurso para a provisión de postos de traballo en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais do SEPE, admitíndose as renuncias parciais que se presenten ata ese día. 
Ditas renuncias deberán dirixirse, mediante correo electrónico, á Unidade de Selección (buzon_seleccion@sepe.es).

31/03/2021 .- No día de hoxe, publicáronse as relacións provisionais de persoas admitidas e excluídas no concurso unitario dos Corpos e Escalas dos subgrupos C 1 e C 2 convocado por Orde TFP/ 1114 / 2020 , de de 26 novembro.

O prazo para realizar alegacións será do  6 ao 12 de abril de , 2021 ambos os incluídos, dirixiranse á Subdirección Xeral de Xestión de Procedementos de Persoal, Dirección Xeral da Función Pública, que será quen as resolva. Unha vez resoltas, procederanse a publicar as relacións definitivas nesta mesma páxina web.

01/02/2021 .- Resolución 21 de de xaneiro de , pola 2021 que se convoca concurso de méritos para a provisión de postos de traballo no Servizo Público de Emprego Estatal. 

Publicouse no BOE do 01 de febreiro, a Resolución 21 de de xaneiro, pola que se convoca concurso para a provisión de postos de traballo de niveis mínimos 14 - 20 , en Direccións Provinciais, Oficinas de Prestacións e Servizos Centrais do SEPE,  do Servizo Público de Emprego Estatal. O prazo de presentación de solicitudes é 15 de días hábiles contados a partir do día seguinte á súa publicación (A efectos do cómputo de prazos, deberanse excluír os sábados, os domingos e os declarados festivos segundo calendario de días inhábiles no ámbito da AGE para 2021 ). O persoal destinado neste Organismo unicamente deberá achegar fotocopia dos cursos realizados fóra do Plan de Formación Interna do SEPE que non teñan acreditados/convalidados á data de publicación do concurso.