Sede electrónica

Canto tempo teño que traballar en España ao regresar para que me somen os períodos e acceder a prestación en España?

Non se esixe un período mínimo de traballo en España en último lugar. Debe completar 360 días de períodos cotizados en Reino Unido e España para acceder a prestación contributiva.