Sede electrónica

Son persoa traballadora fronteiriza que traballa en Xibraltar e reside en España teño dereito a prestación por desemprego despois do Brexit?

Si, ao ser España o seu país de residencia durante o seu traballo en Xibraltar, poderá acceder a prestación en España polos períodos de seguro acreditados en Xibraltar antes e despois do Brexit, sen que sexa necesario que cotizase en último lugar en España.
Poderá acreditar as cotizacións en Xibraltar achegando o Ou 1 .