Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Se capitalizo a miña prestación por desemprego, a que axudas e subvencións complementarias poderei acceder?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Se se che aboa no pago único a totalidade da prestación pendente de percibir, poderás obter a subvención das cotas á Seguridade Social.

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ou o autonómico, aboará o 50 % da cota ao réxime correspondente da Seguridade Social como persoa traballadora autónoma, calculada sobre a base mínima de cotización, ou o 100 % da achega da persoa traballadora nas cotizacións ao correspondente réxime da Seguridade Social.

En ambos os casos, aboarao durante o tempo que durase a prestación por desemprego de non percibir o pago único.

Ademais do pago único da prestación por desemprego e o abono de cotas á Seguridade Social, se quere constituírse como autónomo ou autónoma, poderá contar ademais coas seguintes axudas:

 1. De asistencia técnica.
 2. Subvención financeira.
 3. Subvención por Renda de Subsistencia.

No caso de que queiras converterche en autónoma ou autónomo e teñas a condición de persoa con discapacidade, poderás beneficiarche de:

 1. Subvención parcial de intereses.
 2. Subvención para investimento en capital fixo.

A xestión destas axudas deberás realizala ante a Dirección Provincial do SEPE, se resides nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla. No caso das Comunidades Autónomas deberás dirixirche ao servizo público de emprego autonómico.

Se solicitas o pago único da prestación para constituír unha cooperativa laboral ou unha sociedade laboral ou incorporarche como socio ou socia ás mesmas, as axudas que podes obter deberán ser solicitadas polas propias empresas, que serán as beneficiarias das mesmas, dentro dos programas de axudas e subvencións ao fomento da economía social.

Poderán ser obxecto de subvención as seguintes accións:

 • Incorporación de persoas desempregadas como socias traballadoras ou socias de traballo.
 • Subvencións de xuros de préstamos.
 • Axudas de asistencia técnica.
 • Subvención de investimentos en activo fixo.
 • Subvención para cooperativas de ensino.
 • Subvención de actividades de formación, de difusión e de fomento.
 • Axudas a entidades asociativas de Cooperativas e Sociedades Laborais.

Para a información e xestión destas axudas deberasche dirixir ao organismo autonómico competente, salvo nas cidades de Ceuta e Melilla, en que deberás presentar as solicitudes ante a Dirección Xeral de Fomento da Economía Social e do Fondo Social Europeo.

Máis información en: Capitalice a súa prestación.