Sede electrónica

Tras un traballo a tempo parcial cobro o paro. Se me coloco a tempo parcial, podo seguir cobrando? Que debo facer?

Poderás compatibilizar a prestación co contrato a tempo parcial se o solicitas na súa oficina de prestacións no prazo dos 15 días seguintes á túa colocación, e iniciarase desde a data da este colocación; se a solicitas fóra de prazo, empezarás a percibila desde a data de solicitude.

Para iso, deberás cubrir o impreso denominado "Solicitude simplificada de prestacións", en www.sepe.es. Marca a casa de “Compatibilidade co traballo a tempo parcial"

A contía da túa prestación verase reducida en proporción ao tempo traballado no contrato a tempo parcial, pero cada día que percibas é un día consumido do teu dereito.

Se se producen variacións na xornada realizada durante o tempo que compatibilizas a prestación co contrato a tempo parcial, debes comunicalas ao Servizo Público de Emprego Estatal, co fin de que se realicen as modificacións necesarias na porcentaxe de prestación que debas percibir.

Se es unha persoa traballadora fixa descontinua a tempo parcial non tes a opción de compatibilidade coa prestación cando se produce o inicio da campaña, excepto nos supostos nos que este traballo fixo descontinuo non foi determinante para a aprobación da prestación por desemprego.