Sede electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

O Fondo social europeo (FSE) cofinancia as prestacións por desemprego derivadas dos ERTES ocasionadas polo Covid- 19

Orientacións para a adaptación das operacións e os procedementos de xestión do Fondo Social Europeo con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo covid- 19

A Unidade Administradora do Fondo Social Europeo (UAFSE) ditou estas Orientacións que teñen como finalidade dar resposta a diversas cuestións derivadas da nova situación sobre subvencionabilidad de gastos do FSE.

A pandemia da COVID- 19 supuxo unha gran perturbación na economía mundial e europea e afectou ás persoas de diferentes maneiras; para iso, a Comisión Europea está a utilizar todos os instrumentos e tomando medidas para abordar e mitigar as consecuencias socioeconómicas da pandemia e de axudar aos cidadáns para que os seus ingresos e postos de traballo non se vexan afectados de maneira desproporcionada.

O Fondo Social Europeo (FSE), principal instrumento co que Europa inviste en capital humano e apoia a creación de emprego, foi o fondo principal utilizado polos estados membros para adoptar medidas rápidas e eficaces de apoio a cidadáns e empresas que se enfrontan a problemas económicos a causa do brote de COVID- 19 , aínda que tivo unha considerable incidencia na execución das operacións cofinanciadas por este FSE.

Co fin de ir liquidando as dificultades de xestión xurdidas, a Unidade Administradora do Fondo Social Europeo (UAFSE) ditou a Instrución 2020 / 1 e as Orientacións para a adaptación das operacións e os procedementos de xestión do fondo social europeo para dar resposta a diversas cuestións derivadas da nova situación ocasionada polo COVID- 19 . 

Estas Orientaciones, de aplicación a las operaciones en curso, han permitido  a los Organismos Intermedios contar con una amplia flexibilidad para modificar y adaptar las operaciones seleccionadas conforme a su regulación propia y  reducir, por tanto, el impacto de la crisis, garantizando  que las operaciones cumplen la normativa comunitaria nacional  y contribuyen al logro de los objetivos específicos y los resultados de la prioridad correspondiente.

Baixo ditas orientacións, o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), como Organismo Intermedio e á vez Beneficiario dos programas operativos POEFE, POISES e POEJ, mediante o seu reprogramación, adaptou estes programas operativos ás novas circunstancias, co obxectivo de paliar os efectos ocasionados polo brote de COVID- 19 , a través do financiamento do mecanismo dos Expedientes de Regulación Temporal de Emprego (ERTES) das persoas traballadoras, co obxectivo de contribuír á preservación e mantemento do emprego a futuro para todas elas, paliando así a destrución de postos de traballo que vén producindo en España desde o inicio da crise sanitaria.

Desta forma, no período de programación do FSE 2014 - 2020 , parte dos custos asumidos polo Estado para financiar as medidas de flexibilización dos mecanismos de axuste temporal da actividade para evitar despedimentos, aprobadas para facer fronte ao COVID 19 , serán obxecto de cofinanciamento polo Fondo Social Europeo.

Aos sós efectos de garantir o cumprimento da normativa comunitaria dos Fondos Estruturais en materia de publicidade o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) procederá a comunicar a aquelas persoas traballadoras cuxa prestación vai ser obxecto de cofinanciamento polo Fondo Social Europeo esta circunstancia, sen que iso supoña para elas, a asunción de ningún tipo de obriga.