ANDALUCÍA

A continuación, pode consultar algunhas das convocatorias de axudas.

Logo Fondo Social Europeo
Convocante Descrición Dirixido a Inicio Fin
Xunta de Andalucía   Iniciativa de Cooperación Local (Mozas)
Promover a creación de emprego para persoas desempregadas mediante a adquisición de experiencia laboral.
Máis información

 

Entidades 07/09/2018
18/10/2018
04/10/2018
31/10/2018
Xunta de Andalucía  Bono Emprego Novo
Fomento de emprego incentivando a súa contratación indefinida tras a finalización do período obrigatorio de mantemento do Bono.
Máis información
Entidades 12/07/2018 31/12/2019
Xunta de Andalucía  Axudas a proxectos de I+D+i
Incentivos a las Universidades Andaluzas para la Contratación de Jóvenes Investigadores y Apoyo I+D+I 2018
Máis información
Entidades 01/11/2018 01/06/2020

Inscríbete ya al Sistema de Garantía Juvenil

Inscríbeche xa ao Sistema de
Garantía Xuvenil

Comeza a gozar de todas as súas vantaxes

Acceso a Empresas

Acceso a
Empresas

Xestión e consultas para empresas e entidades

Validación de documentos

Validación de
documentos

Verifica a validez e integridade dun documento emitido polo SEPE