Sede electrónica

Castela e León

Imagen lectura fácil Lectura fácil

A continuación, pode consultar algunhas das convocatorias de axudas.

Convocante Descrición Dirixido a Inicio Fin
Comunidade Autónoma de Castela e León Subvencións para Formalización de Contratos en Prácticas, Formación e Aprendizaxe
Formalización de contratos en prácticas e para a formación e a aprendizaxe.
Máis información
Empresas 01/10/2018 30/09/2019
Comunidade Autónoma de Castela e León Subvencións para a contratación indefinida
Emprego estable por conta allea de mozas. Contratación indefinida.
Máis información
Empresas 01/11/2016 30/09/2019
Comunidade Autónoma de Castela e León Subvencións para a contratación por entidades locais
Subvencións para fomentar a contratación por entidades locais de mozas.
Máis información
Entidades 31/08/2018 31/08/2019
Comunidade Autónoma de Castela e León Subvencións para a contratación de persoal técnico de apoio á investigación.
Convocatorias de ayudas destinadas a financiar la contratación de personal técnico de apoyo a la investigación según Orden de 14/12/2017, extracto publicado en el BOCYL el 20 de diciembre de 2017 III.
Máis información
Entidades 14/12/2017 30/04/2020
Comunidade Autónoma de Castela e León Programa de Mobilidade Europea III
Proxecto de Prácticas Internacionais de ata cinco meses de duración, dirixido a mozas de Castela e León inscritos no Rexistro do Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, que posean una titulación oficial universitaria, de formación profesional de grado medio o superior.
Máis información
Mozos 01/12/2018 30/11/2019
Comunidade Autónoma de Castela e León Programa de Formación en Habilidades Sociales, Idiomas y Tecnologías de la Información
Formación en habilidades sociales, TIC e idiomas. Orden de Consejería de Familia.
Máis información
Entidades 01/11/2018 31/10/2019
Comunidade Autónoma de Castela e León Subvencións para a promoción do autoemprego
Convocatorias de Subvencións, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar o autoemprego dos mozos incluídos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, na Comunidade de Castela e León.
Máis información
Mozos 01/10/2018 30/09/2021
Comunidade Autónoma de Castela e León Subvencións de accións formativas para mozos orientados á docencia INTEGRA2
Convócanse axudas destinadas a financiar accións formativas con destino a mozos incluídos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, orientados profesionalmente á docencia e á intervención en programas socioeducativos, cofinanciadas co
Programa Operativo de Emprego Xuvenil.
Máis información
Mozos 15/03/2019 31/12/2019
Comunidade Autónoma de Castela e León Subvenciones al Programa de Atención a Jóvenes con Expedientes de Protección
Subvencións cofinanciadas polo POEJ, para a realización de programas de fomento da súa empregabilidade, de menores e novas inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil e que teñan ou tivesen expedientes de protección ou reforma e/ou en situación especial de exclusión social, en Castela e León.
Máis información
Entidades 01/01/2018 31/12/2020
Comunidade Autónoma de Castela e León Subvencións para o Fomento do Emprego Estable
Subvencións, cofinanciadas pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo, dirixidas ao fomento do emprego estable por conta allea dos mozos incluídos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, na Comunidade de Castela e León.
Máis información
Empresas 01/01/2019 29/02/2020
Comunidade Autónoma de Castela e León Subvencións para a realización do Programa Mixto (Formacion/Emprego)
Programa mixto de formación e emprego con mozos inscritos no SNGJ. Resolución de de 11 marzo de 2019
Máis información
Entidades 01/01/2019 29/02/2020
Comunidade Autónoma de Castela e León Subvenciones para inserción sociolaboral de jóvenes en riesgo de exclusión social
Convocatorias de subvencións, cofinanciadas polo fondo Social Europeo e a Iniciativa de emprego Xuvenil, destinadas a financiar a contratación acompañada de formación de mozas en risco de exclusión social, incluídos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, na Comunidade de Castela e León.
Máis información
Entidades 13/05/2016 15/09/2019
Comunidade Atónoma de Castela e León Axudas para a incorporación ao mercado laboral de Mozos. 260
A Consellería de Emprego e Industria, a través do Servizo Público de Emprego de Castela e León (Ecyl), convocou unha liña de subvencións de , 26 millóns de euros dirixida aos municipios de máis de . 20000 habitantes e as deputacións provinciais, que pretende facilitar a incorporación ao mercado laboral de mozos 260 da Comunidade inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.
Mais información
Entidades 24/10/2019 14/10/2019