REXIÓN DE MURCIA

A continuación, pode consultar algunhas das convocatorias de axudas.

Logo Fondo Social Europeo
Convocante Descrición Dirixido a Inicio Fin
Rexión de Murcia Subvención para o emprego en cooperativas e sociedades laborais
Subvención a empresas de economía social (Cooperativas y Sociedades Laborales) por la incorporación de socios trabajadores jóvenes inscritos en Garantía Juvenil.
Máis información
Empresas 01/01/2019 30/09/2019
Rexión de Murcia Subvencións de fomento da contratación indefinida
Subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida de personas jóvenes inscritas en Garantía Juvenil.
Máis información
Empresas 01/01/2018 30/03/2020

Inscríbete ya al Sistema de Garantía Juvenil

Inscríbeche xa ao Sistema de
Garantía Xuvenil

Comeza a gozar de todas as súas vantaxes

Acceso a Empresas

Acceso a
Empresas

Xestión e consultas para empresas e entidades

Validación de documentos

Validación de
documentos

Verifica a validez e integridade dun documento emitido polo SEPE