Sede electrónica

Programa TANDEM: Formación e emprego


Emprego Novo: TandEM

Proporcionará formación en alternancia co emprego a mozos de idades comprendidas entre os 16 e os 29 anos en proxectos inspirados en as escolas taller públicas, centrándose nas capacidades necesarias para a dobre transición, a asistencia social e a cohesión territorial. Recibirán subvenciónelas entidades do sector público estatal encargadas da execución.

icono links