Sede electrónica

Adquisición de novas competencias para a transformación dixital, verde e produtiva


Actuacións destinadas ao reforzo de formación e empregabilidade das persoas traballadoras ou en ERTE

Esta inversión abarca diferentes iniciativas de formación que tendrán como objetivo la recualificación profesional de los trabajadores en riesgo de inadaptación. Se compone de las siguientes líneas de acción:

1 . Convocatorias de propostas de subvención para a adquisición de novas competencias de adaptación á transformación dixital, ecolóxica e produtiva. Diríxese aos traballadores do sector do turismo e ás persoas desempregadas ou en ERTE. As accións de formación terán unha duración media 65 de horas.

2 . Financiamento de formación (microcréditos) para a adquisición de novas competencias de adaptación á transformación dixital, ecolóxica e produtiva. Diríxese aos mesmos tipos de traballadores que a acción anterior, pero neste caso a persoa beneficiaria recibe unha subvención directa con fins de formación en capacidades pertinentes para os sectores ecolóxico, dixital e outros sectores estratéxicos.

3 . Detección das necesidades en materia de capacidades. Unha investigación baseada nunha enquisa realizada en polo menos 23 sectores produtivos proporcionará respostas eficaces ás demandas de formación e recualificación profesional do mercado laboral, incluídas as capacidades ligadas á transición dixital e a transición ecolóxica. Tamén se anticiparán os cambios e responderase á demanda potencial de man de obra cualificada .

icono links